BursaTransport

Statistici BursaTransport

12.463 marfuri disponibile
2.419 camioane disponibile
24.417 marfuri in ultimele 24h
2.005 camioane in ultimele 24h
57 utilizatori online
21.449 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

12-08-2004

ATENTIE: Amenzi pentru autovehicule murdare !

Din 12.08.2004 Inspectorii Primariei Municipiului Bucuresti, aplica amenzi autovehiculelor de peste 7,5 t pe baza Hotararii 109/2004, pe motiv ca sunt murdare !
Textul hotararii este publicat integral mai jos.

HOTARARE 109 din 13/07/2004

PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI SI A INFRASTRUCTURII URBANE IN MUN. BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea unor masuri de protectie a mediului si a infrastructurii urbane in municipiul Bucuresti

Avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Inspectie si Control General precum si Expunerea de motive a primarului General;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
In baza prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.61 lit."a" si "f" din Legea mediului nr. 137/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 38 alin.(1) lit."f", art.46 alin.(1) si art.99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art. 1 - Persoanele fizice si juridice care efectueaza activitati de transport marfa, deseuri urbane, industriale si menajere in municipiul Bucuresti, cu mijloace de transport proprii sau detinute cu orice titlu sunt obligate sa asigure incarcarea si etansarea corespunzatoare a acestora, inclusiv acoperirea cu prelata si sa preintampine poluarea mediului, murdarirea si degradarea cailor publice.

Art. 2 - Persoanele fizice deservite de mijloace de transport si/sau utilaje sunt obligate sa asigure inainte de iesirea pe caile publice, curatarea si spalarea mijloacelor de transport si/sau utilajelor, a pneurilor sau a senilelor, utilizand mijloace corespunzatoare, inclusiv statii cu rampe de spalare amplasate in incinta zonei de lucru sau a organizarii de santier.

Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, persoanele juridice deservite de mijloace de transport si/sau utilaje au obligatia sa-si amenajeze rampe de spalare.

Art. 3 - Autoritatile competente potrivit legii pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire vor prevedea in continutul acestora obligatia executantilor si a beneficiarilor lucrarilor de a asigura spalarea si curatarea vehiculelor si/sau a utilajelor inainte de iesirea pe caile publice.

Art. 4 - Nerespectarea prevederilor art. 1 si art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30 - 50 milioane lei si aducerea caii publice la starea initiala.

In situatia in care contravenientul a fost sanctionat de trei ori, potrivit prezentei hotarari, se aplica complementar sanctiunea interzicerii accesului autovehiculului sau utilajului in municipiul Bucuresti pe o perioada de 1 an.

Art. 5 - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre organele specializate ale Brigazii de Politie Rutiera, precum si de personalul imputernicit de catre Primarul General, in conditiile legii.

Art. 6 - Primarul General al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor 1-6, persoanele fizice si juridice precum si Brigada de Politie Rutiera vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7 - Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2004.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.07.2004.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mantale Mioara

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Dumitru Stanescu

Bucuresti, 13.07.2004
Nr.109

Sursa: UNTRR


Acest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.