BursaTransport

Statistici BursaTransport

20.274 marfuri disponibile
2.297 camioane disponibile
37.787 marfuri in ultimele 24h
1.582 camioane in ultimele 24h
45 utilizatori online
21.613 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

08-04-2015

Informare de la ARTRI

Tribunalul Arbitral în Transporturi

 

Este instituția arbitrală autonomă, specializată în soluționarea prin arbitraj a litigiilor în materia transporturilor și activităților auxiliare transporturilor (activități ale caselor de expediții, comisionarilor vamali, depozitări, manipulări, servicii de poștă și curierat etc.), precum și a oricăror alte litigii  în legătură cu care i s-a încredințat competența de soluționare.

 

Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă ARTRI asigură o jurisdicție alternativă cu caracter privat, specializată, la standarde de excelență, în conformitate cu Constituția României, legislația internă, legislația Uniunii Europene și convențiile internaționale din domeniu la care România este parte.  

 

Litigiile arbitrale se soluționează:

  • în baza prevederilor Codului arbitral în transporturi și activități anexe, care cuprinde reglementările aplicabile tuturor litigiilor în care acesta are competență de soluționare;

 

  • cu garantarea dreptului la apărare al părților în litigiu și al contradictorialității dezbaterilor ;

 

  • de către unul sau mai mulți ARBITRI, după caz:

-          numiți de Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lista facultativă a arbitrilor                         

(cuprinzând profesioniști ai dreptului, cadre universitare și specialiști reputați în domeniile lor de activitate)

-       desemnați de părți.

 

Textul integral al Codului arbitral în transporturi și activități anexe, lista facultativă a arbitrilor, taxele arbitrale și onorariile arbitrilor, modele de cereri precum și multe alte informații utile vor fi disponibile pe www.arbitrans.net. 

 

 10 AVANTAJE ALE ARBITRAJULUI 

 

1. Rapiditatea soluționării cererilor de arbitrare.

Litigiile aflate pe rolul instanței arbitrale se soluționează mult mai repede decât cele de pe rolul instanțelor judecătorești (de ex. în medie 2-3 luni pentru o creanţă, faţă de circa 2 ani pe rolul instanţelor judecătoreşti).

 

 2. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie,

constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

 

3. Hotărârea arbitrală nu poate fi atacată în fond:                                                 

poate fi desființată numai prin acțiune în anulare, pentru motivele prevăzute limitativ de lege.

 

4. Hotărârea arbitrală se bucură de o largă recunoaștere internațională

poate fi executată în peste 120 dintre cele mai importante state din lume, părți la Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine (New York, 10 iunie 1958) la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961.

 

5. Confidențialitatea arbitrajului.

 

6. Caracterul pronunțat informal al soluționării litigiilor:

pot participa și pune concluzii chiar reprezentanții persoanelor juridice - părți în procesul arbitral;

formalitățile sunt restrânse în materie arbitrală la minimul cerut pentru soluționarea cauzei.

 

7. Specializarea arbitrilor în materia transporturilor și activităților anexe acestora

asigură un grad de specializare a instanței arbitrale neîntâlnit la instanțele de drept comun.

 

8. Caracterul multilingvistic al dezbaterilor.

 

9. Posibilitatea de a avea arbitri și / sau părți de naționalități diferite;

pot fi supune arbitrajului și litigiile născute din raporturi cu elemente de extraneitate.

 

10. Flexibilitatea locului arbitrajului:

arbitrajul poate avea loc și în afara sediului Tribunalului Arbitral în Transporturi, în locul convenit de părți și agreat de tribunal.

 

Cum pot beneficia de arbitraj prin intermediul Tribunalul Arbitral în Transporturi ?

Simplu: prin inserarea în contractele sau în orice alt document încheiat cu contractanții dvs.  a următoarei clauze arbitrale (compromisorii) generice:

 

            „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe.”

 

 

Atunci când încheiați un contract de transport rutier contra cost de mărfuri, vă recomandăm inserarea următoarei clauze arbitrale (compromisorii) specifice:

 

            „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe. Tribunalul Arbitral în Transporturi aplică dispozițiile Convenției referitoare la contractul de transport Internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956.”

 

Părţile de comun acord sunt libere să adapteze conţinutul clauzei arbitrale, putând preciza un anumit număr de arbitri, nominaliza efectiv arbitrul/arbitrii etc.

 

 

Tribunalul Arbitral în Transporturi  

Este instituția arbitrală autonomă, specializată în soluționarea prin arbitraj a litigiilor în materia transporturilor și activităților auxiliare transporturilor (activități ale caselor de expediții, comisionarilor vamali, depozitări, manipulări, servicii de poștă și curierat etc.), precum și a oricăror alte litigii  în legătură cu care i s-a încredințat competența de soluționare. 

Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă ARTRI asigură o jurisdicție alternativă cu caracter privat, specializată, la standarde de excelență, în conformitate cu Constituția României, legislația internă, legislația Uniunii Europene și convențiile internaționale din domeniu la care România este parte.  

Litigiile arbitrale se soluționează:

·   în baza prevederilor Codului arbitral în transporturi și activități anexe, care cuprinde reglementările aplicabile tuturor litigiilor în care acesta are competență de soluționare; 

 

·        cu garantarea dreptului la apărare al părților în litigiu și al contradictorialității dezbaterilor ;

 

·        de către unul sau mai mulți ARBITRI, după caz:

-          numiți de Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lista facultativă a arbitrilor                         

(cuprinzând profesioniști ai dreptului, cadre universitare și specialiști reputați în domeniile lor de activitate)

-       desemnați de părți.

Textul integral al Codului arbitral în transporturi și activități anexe, lista facultativă a arbitrilor, taxele arbitrale și onorariile arbitrilor, modele de cereri precum și multe alte informații utile vor fi disponibile pe www.arbitrans.net. 

 

 10 AVANTAJE ALE ARBITRAJULUI 

 

1. Rapiditatea soluționării cererilor de arbitrare.

Litigiile aflate pe rolul instanței arbitrale se soluționează mult mai repede decât cele de pe rolul instanțelor judecătorești (de ex. în medie 2-3 luni pentru o creanţă, faţă de circa 2 ani pe rolul instanţelor judecătoreşti).

 

 

2. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, 

constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

 

3. Hotărârea arbitrală nu poate fi atacată în fond:                                                 

poate fi desființată numai prin acțiune în anulare, pentru motivele prevăzute limitativ de lege.

 

4. Hotărârea arbitrală se bucură de o largă recunoaștere internațională

poate fi executată în peste 120 dintre cele mai importante state din lume, părți la Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine (New York, 10 iunie 1958) la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961.

 

5. Confidențialitatea arbitrajului.

 

6. Caracterul pronunțat informal al soluționării litigiilor:

pot participa și pune concluzii chiar reprezentanții persoanelor juridice - părți în procesul arbitral;                          formalitățile sunt restrânse în materie arbitrală la minimul cerut pentru soluționarea cauzei.

 

7. Specializarea arbitrilor în materia transporturilor și activităților anexe acestora

asigură un grad de specializare a instanței arbitrale neîntâlnit la instanțele de drept comun.

 

8. Caracterul multilingvistic al dezbaterilor.

 

9. Posibilitatea de a avea arbitri și / sau părți de naționalități diferite;

pot fi supune arbitrajului și litigiile născute din raporturi cu elemente de extraneitate.

 

10. Flexibilitatea locului arbitrajului:

arbitrajul poate avea loc și în afara sediului Tribunalului Arbitral în Transporturi, în locul convenit de părți și agreat de tribunal.

 

Cum pot beneficia de arbitraj prin intermediul Tribunalul Arbitral în Transporturi ?

Simplu: prin inserarea în contractele sau în orice alt document încheiat cu contractanții dvs.  a următoarei clauze arbitrale (compromisorii) generice:

 

            Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe.”

 

 

Atunci când încheiați un contract de transport rutier contra cost de mărfuri, vă recomandăm inserarea următoarei clauze arbitrale (compromisorii) specifice:

 

            Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe. Tribunalul Arbitral în Transporturi aplică dispozițiile Convenției referitoare la contractul de transport Internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956.”

 

Părţile de comun acord sunt libere să adapteze conţinutul clauzei arbitrale, putând preciza un anumit număr de arbitri, nominaliza efectiv arbitrul/arbitrii etc.

 

 

Tribunalul Arbitral în Transporturi

Este instituția arbitrală autonomă, specializată în soluționarea prin arbitraj a litigiilor în materia transporturilor și activităților auxiliare transporturilor (activități ale caselor de expediții, comisionarilor vamali, depozitări, manipulări, servicii de poștă și curierat etc.), precum și a oricăror alte litigii  în legătură cu care i s-a încredințat competența de soluționare.

Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă ARTRI asigură o jurisdicție alternativă cu caracter privat, specializată, la standarde de excelență, în conformitate cu Constituția României, legislația internă, legislația Uniunii Europene și convențiile internaționale din domeniu la care România este parte.  

Litigiile arbitrale se soluționează:

  • în baza prevederilor Codului arbitral în transporturi și activități anexe, care cuprinde reglementările aplicabile tuturor litigiilor în care acesta are competență de soluționare;

 

  • cu garantarea dreptului la apărare al părților în litigiu și al contradictorialității dezbaterilor ;

 

  • de către unul sau mai mulți ARBITRI, după caz:

-          numiți de Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lista facultativă a arbitrilor                         

(cuprinzând profesioniști ai dreptului, cadre universitare și specialiști reputați în domeniile lor de activitate)

-       desemnați de părți.

Textul integral al Codului arbitral în transporturi și activități anexe, lista facultativă a arbitrilor, taxele arbitrale și onorariile arbitrilor, modele de cereri precum și multe alte informații utile vor fi disponibile pe www.arbitrans.net. 

 

 10 AVANTAJE ALE ARBITRAJULUI 

 

1. Rapiditatea soluționării cererilor de arbitrare.

Litigiile aflate pe rolul instanței arbitrale se soluționează mult mai repede decât cele de pe rolul instanțelor judecătorești (de ex. în medie 2-3 luni pentru o creanţă, faţă de circa 2 ani pe rolul instanţelor judecătoreşti).

 

 

2. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, 

constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

 

3. Hotărârea arbitrală nu poate fi atacată în fond:                                                 

poate fi desființată numai prin acțiune în anulare, pentru motivele prevăzute limitativ de lege.

 

4. Hotărârea arbitrală se bucură de o largă recunoaștere internațională

poate fi executată în peste 120 dintre cele mai importante state din lume, părți la Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine (New York, 10 iunie 1958) la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961.

 

5. Confidențialitatea arbitrajului.

 

6. Caracterul pronunțat informal al soluționării litigiilor:

pot participa și pune concluzii chiar reprezentanții persoanelor juridice - părți în procesul arbitral;                          formalitățile sunt restrânse în materie arbitrală la minimul cerut pentru soluționarea cauzei.

 

7. Specializarea arbitrilor în materia transporturilor și activităților anexe acestora

asigură un grad de specializare a instanței arbitrale neîntâlnit la instanțele de drept comun.

 

8. Caracterul multilingvistic al dezbaterilor.

 

9. Posibilitatea de a avea arbitri și / sau părți de naționalități diferite;

pot fi supune arbitrajului și litigiile născute din raporturi cu elemente de extraneitate.

 

10. Flexibilitatea locului arbitrajului:

arbitrajul poate avea loc și în afara sediului Tribunalului Arbitral în Transporturi, în locul convenit de părți și agreat de tribunal.

 

Cum pot beneficia de arbitraj prin intermediul Tribunalul Arbitral în Transporturi ?

Simplu: prin inserarea în contractele sau în orice alt document încheiat cu contractanții dvs.  a următoarei clauze arbitrale (compromisorii) generice:

 

            „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe.”

 

 

Atunci când încheiați un contract de transport rutier contra cost de mărfuri, vă recomandăm inserarea următoarei clauze arbitrale (compromisorii) specifice:

 

            „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Tribunalului Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, în conformitate cu Codul arbitral în transporturi și activități anexe. Tribunalul Arbitral în Transporturi aplică dispozițiile Convenției referitoare la contractul de transport Internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956.”

 

Părţile de comun acord sunt libere să adapteze conţinutul clauzei arbitrale, putând preciza un anumit număr de arbitri, nominaliza efectiv arbitrul/arbitrii etc.Acest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.