BursaTransport

Statistici BursaTransport

21.365 marfuri disponibile
2.708 camioane disponibile
9.460 marfuri in ultimele 24h
871 camioane in ultimele 24h
162 utilizatori online
21.590 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

09-10-2013

Legea nr. 72 din 2013

     Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 23 februarie 2011.

     Aceasta lege se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti (orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ), contractul avand ca obiect prestarea de servicii (de exemplu: transport, expeditie, depozitare, etc).

     Nu sunt incluse in sfera de aplicare a legii creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati. Deasemenea nu sunt incluse in sfera de aplicare a legii si creantele rezultate din  contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

     Intarzierea in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani este definita ca fiind: neefectuarea platii la termenul stabilit prin contract sau prin lege.

     Actul normativ mentionat mai sus foloseste notiunea de ”dobanda penalizatoare” în art. 3 alin. 1, articol in care se mentioneaza si conditiile in care aceasta se calculeaza. Alineatul 2 al aceluiasi articol mentioneaza ca dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii, iar in alin. 3 se mentioneaza data de la care curge dobanda penalizatoare daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract.

   Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012. (art. 4)

    Legea impune ca in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata sa nu fie mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie de la aceasta regula, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

     O prevedere de care trebuie sa se tina seama este ca partile nu pot conveni cu privire la data emiterii sau la data primirii facturii. In practica exista contracte care leaga plata facturii de data primirii facturii, de genul: ”daca nu se primeste factura de transport in maximum 5 zile de la data efectuarii transportului atunci plata facturii se va face dupa 45 de zile”. Legea nr. 72/2013 prevede in art. 5 alin. 3 ca orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta. Exista un termen legal pentru emiterea facturii, termen prevazut de Codul Fiscal.

     Cu privire la calificarea clauzelor sau practicilor ca fiind abuzive actul normativ stabileste ca determinarea caracterului abuziv revine instantei judecatoresti. (art. 13)

     Exista si clauze pe care Legea nr. 72/2013 le califica ca fiind abuzive in art. 14:  

    a) exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;

    b) fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;

    c) prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut la art. 3 alin. (3) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin. (1);

   d) fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut la art. 7 alin. (1);

   e) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;

    f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

 

    Textul complet al Legii nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, publicata in Monitorul Oficial nr. 182 din  2 aprilie 2013, poate fi consultat pe BursaTransport pagina juridica in cadrul sectiuni cu legislatie utila.

 

Pentru BursaTransport.com

avocat George IACOB-ANCA

Iacob-Anca & Asociatii - Societate Civila de AvocatiAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.