”Intermedierea” Si Cod Civil intrat in vigoare de la 1 octombrie 2011

21-Nov-2011

Actele normative promovate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - OG nr. 27/2011 si Proiectul de ordin privind normele metodologice ale OG nr. 27/2011) contravin prevederilor Codului Civil intrat in vigoare in data de 1 octombrie 2011. Astfel:

In art. 3 pct. 18, art. 52 pct. (4), art. 56 si art. 78 se menționeaza:

 ”ART. 3

  In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

18. intermediere in transporturile rutiere - activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;

ART. 52

(4) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    a) baza materiala;

    b) competenta profesionala;

    c) onorabilitate;

    d) capacitate financiara.”

ART. 56

    (1) Activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se realizeaza pe baza de contracte, prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe baza de contracte.”         

ART. 78

    (1) In executarea activitatii conexe de intermediere, transportul rutier se face pe baza si in conditiile contractului incheiat intre client si intermediar, precum si ale contractului incheiat intre intermediar si operatorul de transport rutier.”

Mai jos redam, in extras, prevederile referitoare la intermediere conform Codului Civil:

  ”CAPITOLUL XI - Contractul de intermediere

    ART. 2096

    Notiune

    (1) Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obliga fata de client sa il puna in legatura cu un tert, in vederea incheierii unui contract.

    (2) Intermediarul nu este prepusul partilor intermediate si este independent fata de acestea in executarea obligatiilor sale.

    ART. 2097

    Remunerarea intermediarului

    (1) Intermediarul are dreptul la o remuneratie din partea clientului numai in cazul in care contractul intermediat se incheie ca urmare a intermedierii sale.

    (2) In lipsa conventiei partilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneratie in conformitate cu practicile anterioare statornicite intre parti sau cu uzantele existente intre profesionisti pentru astfel de contracte.

    ART. 2098

    Restituirea cheltuielilor

    Intermediarul este indreptatit la restituirea cheltuielilor efectuate pentru intermediere, daca se stipuleaza expres in contract.”

 

          Din cele mentionate mai sus se poate observa ca desi Noul Cod Civil a fost publicat inca din anul 2009, prevederile acestuia nu sunt respectate de cei care ar trebui sa o faca. Mecanismul ”intermedierii” prevazut de OG nr. 27/2011 este diferit de cel din Codul Civil.

 

Pentru BursaTransport.com

avocat George Iacob-Anca

Iacob-Anca & Asociatii SCA