Regulament BursaTransport

Data actualizarii: 12-03-2024

A. Preambul

 1. BursaTransport si 123cargo sunt denumite in continuare APLICATIA. Cunoscuta sub numele BursaTransport pe teritoriul Romaniei si sub numele 123cargo in afara Romaniei, este aplicatia informatica gazduita la adresele Internet www.bursatransport.com si www.123cargo.eu aflate in proprietatea Dacodasoft SRL, societate infiintata si functionand in conformitate cu legile Romaniei, membra la randul sau din grupul de firme ALPEGA. Este o aplicatie profesionala B2B self service cu acces preplatit si cu reguli de admitere, destinata operatorilor si utilizatorilor de servicii de transport rutier de marfa. 
 2. Misiunea APLICATIEI. Faciliteaza intilnirea cererii cu oferta de transport rutier de marfa. Lansata in 2001 in Romania sub numele BursaTransport, in prezent, sub brandul 123cargo, se transforma dintr-o platforma de interes local intr-o platforma de interes regional si international.
 3. Comunitatea (APLICATIEI) si membrii comunitatii. Reprezinta totalitatea companiilor cu acces activ la aplicatie.
 4. Utilizatorii APLICATIEI. Sunt persoane fizice exclus roboti software, prepusii companiei membra a comunitatii APLICATIEI. Ei utilizeaza aplicatia strict in numele si folosul companiei ai caror prepusi sunt. O companie membra a comunitatii are cel putin un utilizator – cel ce a executat operatiunea de inregistrare a companiei in aplicatie, si un numar variabil de extra utilizatori, in functie de nevoile de utilizare. Fiecare utilizator are un cont de acces la aplicatie. Contul nu poate fi folosit simultan de pe mai multe dispozitive. 
 5. Administratia APLICATIEI. Este echipa care administreaza aplicatia. Administratia vegheaza la buna functionare din punct de vedere tehnic a aplicatiei informatice si la respectarea regulilor de mai jos de catre membrii comunitatii si utilizatorii sai.
 6. Politica de confidentialitate. Este parte din contractul de prestari servicii pus la dispozitie de catre administratie si prevederile sale se aplica si se interpreteaza exclusiv prin raportare la specificul contractului incheiat intre profesionisti, fara ca partile semnatare ale contractului sa fie considerate sau privite ca operatori asociati sau ca Operatori-persoane imputernicite. Datele personale ale reprezentantilor legali/conventionali ai Partilor precum si ale persoanelor implicate in executarea Contractului se vor prelucra de catre Parti in scopul de a incheia si executa relatia contractuala sau in alte scopuri legitime, respectand prevederile Legislatiei privind protectia datelor.  
 7. Schimbul de marfuri de transportat cu alte burse. Intre APLICATIE si alte burse se face un schimb de marfuri postate, in scopul cresterii numarului consultantilor lor. In prezent acest lucru se petrece cu Teleroute si Wtransnet. Accesul la marfurile primite de la celelalte burse este supus unor conditii de eligibilitate. APLICATIA isi rezerva dreptul de a filtra marfurile trimise celorlalte burse.

B. Accesul la APLICATIE

 1. Inregistrarea companiei in APLICATIE. Fiind o platforma B2B, inscrierea persoanelor fizice nu este admisa. Toate datele de contact ale prepusilor companiei sunt interpretate de catre administratia aplicatiei ca fiind date publice, date de business si nu ca date personale. Deoarece  crearea unor conturi de utilizator de catre persoane fizice este interzisa, se recomanda ca datele folosite in crearea conturilor de utilizator sa fie date publice, aduse deja la cunostinta publicului prin efectuarea formalitatilor de publicitate cerute de lege si nu date personale, care sa permita identificarea unui angajat al companiei. Intreaga raspundere pentru nerespectarea acestei recomandari si pentru toate si orice consecinte ce decurg din aceasta nerespectare revine si apartine companiei, orice eventuala raspundere a administratiei aplicatiei fiind exclusa.
  1. Initiativa de inregistrare in platforma a companiei apartine acesteia. Inregistrarea se face de catre un prepus al companiei. Acesta va deveni si primul utilizator al companiei.

  2. Inregistrarea companiei incepe prin declararea codului fiscal al companiei si precizarea tarii in care are inregistrat sediul social. Codul fiscal la nivel de tara de resedinta este unic. In consecinta, aceeasi companie nu se poate inscrie de mai multe ori in platforma.

  3. La inregistrarea companiei, utilizatorul declara datele legale ale companiei. Datele legale declarate vor fi verificate de catre administratia aplicatiei la acordarea accesului neingradit la platforma, ulterior inregistrarii si achitarii costului de acces.

  4. Finalizarea inregistrarii companiei are ca scop emiterea contractului de servicii de catre Dacodasoft SRL in calitate de furnizor de servicii catre proaspata companie inregistrata. Compania are obligatia sa il descarce din platforma. Contractul este incheiat la distanta prin mijloace electronice si nu va fi remis in hardcopy prin posta.

 2. Compania a terminat inregistrarea in aplicatie si este inca inactiva. Aceasta stare dureaza pina la activarea accesului de catre administratia aplicatiei. Activarea accesului se face in urma parcurgerii cu succes a procedurii de admitere a noilor membri de catre administratie. Procedura se executa la incasarea pretului de acces platit de companie. Pina atunci noua companie nu este inca vizibila comunitatii aplicatiei. Compania, prin utilizatorul sau, nu poate consulta postarile celorlalti membri si nu poate posta. In aceasta faza dar si mai tarziu, dupa obtinerea accesului, utilizatorul poate furniza informatiile despre propria companie. Administratia aplicatiei recomanda calduros alcatuirea unui profil cat mai transparent al propriei companii in scopul facilitarii comunicarii cu ceilalti membri ai comunitatii. Aceste informatii se livreaza pe propria raspundere a companiei, dar administratia aplicatiei isi rezerva dreptul sa ceara sa fie probate.
  1. Descrierea activitatii companiei si declararea diverselor licente si documente profesionale de transport rutier de marfa

  2. Definirea diverselor locatii de business ale companiei si date de contact

  3. Persoane de contact, si dintre ele, extra utilizatori ai aplicatiei. Pozitii si functii in companie, date de contact de business, limbi vorbite

  4. Descrierea parcului de vehicule de transport si locatia careia le sunt asignate

  5. Mentionarea depozitelor de marfa si a tipurilor lor

 3. Alegerea modului de acces la intregul continut al aplicatiei. Deoarece accesul este contra cost si preplatit, utilizatorul companiei va alege singur unul din modurile de acces. Modurile de acces si costurile de acces difera de la o tara la tara. Daca utilizatorul intampina dificultati in aceasta etapa, se poate adresa telefonic sau prin email compartimentului de client service. Asistenta este oferita instantaneu in timpul orelor de business de luni pina vineri. Cu valabilitate generala, forma de acces la aplicatie este abonamentul preplatit. Pentru societatile rezidente in Romania, aplicatia ofera o gama mai larga de moduri de acces preplatit. In Romania, activarea accesului si a diverselor servicii se face prin achizitia de CRB (unitati virtuale de credit). Ulterior activarii CRB-ilor, utilizatorul isi alege si activeaza singur forma de acces sau serviciile dorite. CRB-ii au o durata de valabilitate de 6 luni de la data achizitiei. Pentru companiile nerezidente in Romania, aplicatia ofera ca singur mod de acces preplatit abonamentul, in care sunt incluse toate serviciile disponibile.
 4. Achitarea costului de acces. Se face in urma achitarii unei facturi proforma pe care utilizatorul si-o descarca singur din aplicatie, in functie de accesul sau serviciile dorite. Utilizatorul poate descarca oricate facturi proforma doreste. Pentru compania proaspat inregistrata in platforma, plata prin transfer bancar din contul companiei este obligatorie.
 5. Activarea accesului noului membru al comunitatii. Se face prin parcurgerea procedurii de admitere de catre echipa de administrare. Prin aceasta procedura sunt verificate datele legale ale companiei asa cum au fost ele furnizate de prepusul sau. Se verifica de asemenea si riscurile la adresa comunitatii aplicatiei generate de admiterea companiei. Administratia aplicatiei isi rezerva dreptul sa refuze activarea accesului companiei. In cazul in care refuzul survine fara ca noul membru sa fi avut vreodata acces activat, pretul platit de acesta este returnat. In cazul in care accesul este acordat, o factura fiscala este pusa in platforma la dispozitia companiei iar utilizatorul sau utilizatorii sai sunt informati despre activare printr-un mesaj automat trimis de aplicatie.
 6. Starea de acces activ a companiei in aplicatie. Accesul la intregul continut al aplicatiei este valabil pe durata valabilitatii abonamentului curent cu limitarile descrise in prezentul document, iar pentru companiile romanesti, in plus, in conformitate cu tipul ales de abonament. Pentru companiile romanesti care au ales accesul per zi, flexibil: accesul este activ in ziua in care au activat accesul. Accesul flexibil este autosuspendat atata timp cat compania nu si-a activat acces flexibil, dar are suficienti CRB sa isi activeze o zi de acces. Accesul poate fi limitat de catre administratia aplicatiei pentru nerespectarea conditiilor de utilizare. Limitarea poate fi la nivelul unuia dintre utilizatorii companiei sau la nivelul intregii companii. Durata limitarii poate fi temporara sau definitiva. Companiile cu acces activ sunt prezente in lista companiilor. De asemenea, raman prezente in lista companiilor si acelea carora li s-a aplicat masura retragerii calitatii de membru.
 7. Reinnoirea dreptului de acces la aplicatie. Se face din proprie initiativa, cu maximum o luna inainte de expirarea abonamentului curent. Achizitia unui nou abonament duce la prelungirea accesului. Achizitia unui nou abonament se poate face si dupa expirarea celui curent, caz in care nu mai este necesara re-inregistrarea companiei in platforma. Dreptul de reinnoire al accesului poate fi refuzat pe principiul riscului constituit pentru celelalte companii, cum ar fi mentionarea in comenzile lansate a interdictiei temporare impuse subcontractantilor de a folosi lista incidentelor de plata. Reinnoirea accesului poate fi conditionata de plata prin transfer bancar din contul companiei.
 8. Starea de acces inactiv. Compania careia i-a expirat accesul curent ramane vizibila timp de 2 saptamani in lista companiilor, cu mentiunea ca are acces inactiv. In lista companiilor raman listate ca inactive companiile carora administratia le-a retras definitiv dreptul de acces.

C. Functionarea APLICATIEI

 1. Raspunderea administratiei.
  1. Totalitatea informatiilor depuse de catre utilizatorii aplicatiei sunt fara nici o intarziere si neconditionat puse la dispozitia tuturor celorlalti utilizatori. Aceste informatii nu sunt obiectul nici unei prelucrari prealabile punerii la dispozitie.

  2. Mentine aplicatia in functiune pe durata cat abonamentele sunt active

  3. In nicio imprejurare nu va putea fi atrasa sau invocata raspunderea administratie aplicatiei in raport cu postarile utilizatorilor aplicatiei. Aceasta nu va raspunde pentru prejudiciile directe si indirecte suferite de persoane fizice sau juridice ca urmare a postarilor utilizatorilor.

 2. Administrarea datelor depuse in aplicatie de catre utilizatori.
  1. Datele depuse despre propria companie in scopul transparentei fata de comunitatea aplicatiei, precum si postarile de marfuri de transportat sau de camioane disponibile, sunt consultabile doar in cadrul aplicatiei, doar de catre membrii cu acces activ, si nu devin publice pe internet.

  2. APLICATIA respecta starea de competitie profesionala intre membrii comunitatii si nu pune la dispozitie instrumente de business inteligence cu ajutorul carora sa se faca o supraveghere a propriilor competitori prin prelucrari automate de date.

 3. Probitatea profesionala. Incidentele de plata. Instrument de descurajare a achitarii cu intarziere a facturilor de transport. Se bazeaza pe declaratiile de neincasare a facturilor de transport rutier de marfa. Declaratiile de neincasare pot fi facute atat de catre emitentul facturilor de transport, cat si de cesionarul facturilor cu conditia ca acesta sa fie la randul sau membru activ BursaTransport. Prin acest instrument APLICATIA descurajeaza utilizatorii rau-platnici. Depasirea termenului de plata imparte incidentele in INTARZIERI de plata - daca termenul scadent este depasit cu mai putin de 60 zile, si INCIDENTE de plata - cu scadente mai vechi de 60 zile. 
  1. Declararea incidentelor de plata. Administratia recomanda staruitor sa nu se declare decat acele incidente care pot fi evaluate transant si fara puncte de vedere echivoce. Orice declaratie care implica puncte de vedere diferite si sustenabile ale declarantului, respectiv autorului, se va retrage din lista incidentelor sau nu va fi publicata, urmand ca partile, daca doresc, sa se adreseze instantelor de judecata.

  2. Documentatia minimala necesara:

   1. comanda/contract ce sta la baza facturii/facturilor neincasate de la autorul incidentului

   2. factura/facturile emise si neincasate, corect intocmite din punct de vedere legal si contractual

   3. documentele justificative prevazute in contract/comanda sau/si de legislatia in vigoare, in mod obligatoriu fara rezerve exprimate de catre partile semnatare

   4. dovada unui demers amiabil de incasare executat inaintea declararii

  3. Documentatia se incarca in formularul din pagina INCIDENTE DE PLATA. Raportarea incidentului este incheiata in momentul primirii documentatiei.

  4. Procedura de raportare a incidentului de plata poate fi declansata de catre declarantul incidentului dupa 2 zile de la scadenta contractuala si nu mai tarziu de termenul legal de perimare a creantei.

  5. Raportarea incidentului se face catre administratie. In prima faza administratia verifica daca documentarea incidentului pusa la dispozitie de declarant este suficienta din punct de vedere al Listei incidentelor de plata. Apoi administratia il informeaza pe autorul incidentului cu privire la iminenta publicarii incidentului si incearca stingerea amiabila a incidentului fara publicarea lui.

  6. In a 8-a zi lucratoare de la raportarea incidentului de plata, incidentul este publicat, daca autorul incidentului:

   1. nu are nici o reactie

   2. nu documenteaza un punct de vedere sustenabil si contrar celui prezentat de catre declarant

   3. nu face administratiei dovada platii

  7. Rezolvarea incidentului este marcata de furnizarea dovezii platii de catre autor, declarantului sau administratiei, si nu trebuie asteptata creditarea contului declarantului.

  8. Intarzierile de plata se perimeaza la 6 luni de la scadenta, iar incidentele de plata la 3 ani de la scadenta. Incidentele si intarzierile nerezolvate nu se perimeaza.

  9. Este obligatia declarantului ca, odata incasata contravaloarea incidentului sau intarzierii, sa marcheze de indata ca incidentul/intarzierea a fost rezolvat/a.

 4. Probitatea profesionala. Incidentele de transport. Sunt situatii in care declarantul raporteaza nerespectarea bunelor practici profesionale petrecute cu prilejul efectuarii transporturilor rutiere de marfa incheiate prin utilizarea aplicatiei. Declaratiile incidentelor de transport se fac in maxim 15 zile de la petrecerea lor. Nu vor fi publicate incidentele in care administratia nu poate evalua punctele de vedere contrarii ale autorului si declarantului.
  1. Documentatia necesara consta in:

   1. comanda/contract ce sta la baza incidentului

   2. dovada in forma scrisa intr-o forma oarecare a veridicitatii incidentului de transport. Exceptie incidentul de transport in forma grava ce nu poate fi in general probat cu inscrisuri: conditionarea descarcarii prin plata imediata si prealabila descarcarii, incalcand prevederile contractului deja semnat.

  2. Documentatia se incarca in formularul din pagina INCIDENTE DE TRANSPORT

  3. Raportarea incidentului este incheiata in momentul primirii documentatiei

  4. Procedura similara cu cea de la incidentele de plata, termen de 8 zile lucratoare pina la publicarea incidentului de transport.

  5. Incidentele de transport se perimeaza la 6 luni de la publicare.

 5. Scoring-ul APLICATIEI.
  1. Este un instrument de evaluare a membrilor comunitatii pus la dispozitie de catre aplicatie. Scoringul are o exprimare grafica ce evidentiaza separat:

   1. Catalogarea companiei din perspectiva utilizarii APLICATIEI de catre companie

   2. Amploarea activitatii de postator de marfuri 

   3. Amploarea activitatii de transportator de marfuri

   4. Calitatea de client in contracte de transport: exprima intarzierile de plata si marimea lor, raportate la numarul de marfuri spot postate

   5. Calitatea de transportator

  2. Scoring-ul este rezultatul unui calcul automat ce este refacut zilnic. Scalele pe care sunt exprimate scorurile sunt determinate de performantele extreme (minima si maxima) inregistrate in aplicatie. Scoring-ul incepe sa fie afisat in profilul fiecarei membru activ dupa prima luna de acces activ a companiei.

 6. Automatizarile APLICATIEI. Sunt destinate sa usureze activitatea utilizatorilor si sa mentina o calitate a postarilor facute in aplicatie :
  1. Marfurile de transportat precum si camioanele disponibile sunt sterse la expirarea termenului de valabilitate, asa cum a fost el precizat de postatori

  2. Anunturile nesterse de catre postatori sunt sterse automat daca 3 consultanti distincti raporteaza ca sunt expirate

  3. Suprapostarile de marfa sau camioane spot sunt refuzate la nivel de companie: traseu, atribute, valabilitate asemanatoare; de asemenea, si anunturile modificate inconsistent, precum si anunturile sterse si grabnic repostate cu scopul de a se pozitiona din nou in capul listei de marfuri/camioane, in atentia consultantilor

  4. Sortarea listelor de raspunsuri la cautari de marfuri sau camioane spot se pliaza la modul la care au fost formulate cautarile : dupa dislocare crescatoare, in cazul cautarilor pe trasee cu capete geolocabile; dupa durata crescatoare scursa de la publicare, in cazul cautarilor de tip tara – tara

  5. Mecanism de reimprospatare a listei de raspunsuri chiar si dupa formularea cererii si afisarea listei de raspunsuri valabile la momentul cererii

  6. Mesaje automate emise de aplicatie, menite sa atentioneze utilizatorii asupra diverselor aspecte legate de activitatea lor in aplicatie

  7. Limitarea automata a suprapostarilor de marfa de transportat si alternarea atentionarilor cu un regim penalizator in cursul caruia postarea de marfa este vizibil ingreunata. Suprapostarea de marfa este definita ca publicarea multipla a aceluiasi anunt original continand modificari inconsistente fata de original, sau tentativa de modificare repetata a unei marfi publicate, sau stergerea si repostarea aceleiasi marfi. In acest proces automatizat se tine cont de faptul ca utilizatorul prepus al companiei este obligatoriu persoana fizica, iar capacitatea sa de operare zilnica este limitata.

 7. Simboluri grafice in APLICATIE. Sunt asemanatoare indicatoarelor de circulatie in traficul rutier. Simbolurile sunt insotite de tooltip-uri explicite:
  1. Atasate numelor companiilor. Ele au menirea sa sublinieze fie o activitate meritorie in aplicatie (prezenta continua, excelenta in activitate), fie o atentionare pentru posibilii parteneri privind performanta temporara a companiei respective

  2. Atasate tuturor postarilor companiei: de exemplu, marfurile postate de o companie care are deja 3 incidente de plata publicate vor fi insotite de un semnal de avertizare destinat posibililor transportatori subcontractanti

 8. Fraudele si prevenirea lor in APLICATIE.
  1. Orice platforma electronica B2B implica si riscul fraudelor intreprinse de unii utilizatori impotriva altor utilizatori. Sarcina prevederii fraudelor este impartita intre administratia platformei si utilizatorii platformei. Acestia din urma avand datoria ca prepusi ai companiei angajatoare sa utilizeze in mod profesionist aplicatia. Administratia platformei are in vedere urmatoarele tipuri de frauda la care pot fi supusi utilizatorii sai:

   1. Riscul de neincasare al serviciilor de transport. Impotriva acestui risc, administratia APLICATIEI are criterii de evaluare incluse in procedura de onboarding, iar in privinta membrilor activi, scoring-ul companiei pus la dispozitia celorlalti membri ai comunitatii. Concret: scorul de comportare contractuala ca si client

   2. Riscul furtului marfii incredintate spre a fi transportata. Furtul marfii se poate petrece prin folosirea identitatii unui transportator real de catre un impostor care-i simuleaza identitatea, in general adrese de mail asemanatoare dar diferite de cele ale transportatorului real. Impotriva acestui risc, administratia aplicatiei:

    1. pune la dispozitia utliizatorilor mecanismul de autentificare securizata, care reduce la zero sansa ca user-ul si parola (credentialele) unui utilizator sa fie utilizate de catre un hot care se prezinta in fata unui interlocutor in aplicatie ca fiind adevaratul utilizator
    2. pentru orice postare, sint puse la dispozitie toate datele de contact ale companiei postatorului, iar datele de contact recent modificate, inclusiv de catre un eventual hot de identitate, sunt marcate cu culori distincte
  2. Toate masurile de prevedere ale aplicatiei nu ofera protectie utilizatorilor fara utilizarea profesionista a aplicatiei, ceea ce este detaliat in continuare.

D. Conditiile de utilizare ale APLICATIEI

 1. Raspunderea companiei membra a aplicatiei.
  1. Prin prepusii sai postatori, compania este raspunzatoare pentru toate datele furnizate despre propria structura si activitate.

  2. La cererea administratiei sau a celorlalti membri ai comunitatii adresate administratiei, compania are obligatia de a documenta datele declarate.

  3. Compania membra foloseste aplicatia doar pentru propriul interes, si anume strict in interesul transportului rutier de marfa executat sau solicitat de companie; in consecinta, nu poate initia sau accepta tranzactii de transport initiate in aplicatie in numele unui tert si nu poate utiliza paginile aplicatiei in alte scopuri de business in afara transportului rutier de marfa.

 2. Raspunderea prepusilor companiei ca utilizatori.
  1. Nu foloseste aplicatia in alte interese decat cele ale companiei angajatoare

  2. In orice imprejurare in care initiaza o comunicare bazata pe postarea unui alt utilizator, sa consulte intai fisa companiei acestuia

  3. Cand ofera transport, sa verifice scoringul, licente, eventuale documente puse la dispozitie de compania careia se pregateste sa oferteze transport, in scopul evitarii unei incasari intarziate a serviciului de transport

  4. Cand cere transport, sa verifice datele de contact ale ofertantului: in special adresa de mail sau numar de telefon ; acestea sa coincida cu cele mentionate in fisa companiei ofertante. O atentie speciala se cere atunci cind serverul de mail al ofertantului nu este un server de companie, ci un server generic

  5. Cand primeste confirmare pe o cerere de transport, in masura posibilitatilor, sa verifice licenta de transport si autenticitatea numarului de inmatriculare al camionului

  6. Marfurile de transportat sau camioanele disponibile publicate trebuie sa fie reale, fiecare in parte

  7. Nu foloseste limbaj licentios in comunicarea cu alti utilizatori, nu denigreaza si nu are exprimari rasiste

  8. Respecta destinatia paginii atunci cind posteaza

 3. Consultarea paginilor aplicatiei se face manual. Programele de tip crawler sunt interzise. De asemenea, este interzisa consultarea profilelor de companie in alt scop decat cel de stabilire a unei relatii contractuale de transport de marfa cu companiile consultate.
 4. Comunicarea cu administratia APLICATIEI. Asistenta solicitata, sugestiile si nemultumirile utilizatorilor se comunica telefonic sau prin mail, si nu in paginile aplicatiei

E. Administrarea APLICATIEI

 1. Modificarea conditiilor de utilizare este la dispozitia administratiei in functie de continutul si imprejurarile ce pot apare in viitor.
 2. Refuzul accesului la APLICATIE. Obtinerea sau mentinerea accesului la aplicatie pot fi conditionate de solicitarea unei plati „de siguranta”: o suma simbolica ce va fi imediat returnata, dar achitata prin transfer bancar din cont apartinand companiei. Administratia poate respinge cererea de acces:
  1. pentru legaturi cu companii suspendate in privinta actionarilor, administratorilor sau utilizatorilor

  2. in baza informatiilor generale de afaceri ce conduc la un risc potential evaluat in defavoarea membrilor aplicatiei. Administratia nu are obligatia sa furnizeze aceste informatii

 3. Retragerea calitatii de membru unei companii. Situatiile prevazute la pct. E 3 lit.a, b, c, e si f sunt considerate fapte culpabile ale companiei membra a comunitatii si dau dreptul administratorului aplicatiei sa rezilieze unilateral contractul cu plata de daune-interese. Implicit in acest caz sunt suspendate definitiv toate conturile (utilizatorii) companiei:
  1. pentru emiterea in favoarea altui membru al aplicatiei a unui instrument de plata care la scadenta este refuzat la decontare

  2. pentru inclusiv tentativa de a intermedia in pierdere un serviciu de transport folosind in acest scop aplicatia

  3. pentru declararea de informatii false sau insuficient fundamentate:

   1. la inscrierea in platforma

   2. la solicitarea administratiei; o nota speciala pentru justificarea suprapostarii suspicioasa de marfa: nu se admit ca sustineri rezonabile contracte generale/cadru sau explicatia ca sursa marfurilor suprapostate o constituie comenzi telefonice; vor fi admise doar documente scrise din care sa rezulte fara dubii ca marfurile postate reprezinta cereri reale de transport

   3. in fisa companiei

   4. ordine de plata ulterior retrase sau neonorate, la stingerea intarzierilor sau incidentelor de plata

  4. in baza informatiilor generale de afaceri ce conduc la un risc potential evaluat in defavoarea membrilor aplicatiei. Administratia nu are obligatia sa furnizeze aceste informatii

  5. pentru nerespectarea repetata a conditiilor de utilizare de catre utilizatorii sai

  6. pentru utilizarea unui instrument software, fara autorizare prealabila, in consultarea paginilor aplicatiei sau pentru consultarea in exces si nejustificata a profilelor de companie fata de nevoile manifestate de transport (publicare marfa, consultare camioane etc.)

 4. Suspendarea temporara completa a calitatii de membru unei companii. Implicit sunt suspendate temporar toate conturile (utilizatorii) companiei:
  1. timp de o saptamana, pentru nefurnizarea in termen de 2 zile lucratoare a documentelor probatoare, solicitate de catre administratie, relative la informatiile facute pe proprie raspundere

  2. timp de o luna, in urma documentarii unei comenzi/contract de pe alta companie decat cea care a publicat marfa

  3. timp de o luna, in urma documentarii unei confirmari de camion de pe alta firma decat cea care a negociat preluarea marfii

 5. Suspendarea temporara si partiala a drepturilor de operare ale unui membru. Implicit sunt suspendate partial toate conturile (utilizatorii) membrului aplicatiei de la publicare marfuri de transportat pentru:
  1. cumularea unui numar mare de incidente/intarzieri de plata declarate impotriva sa; suspendarea ramane in vigoare pina la scaderea semnificativa a numarului de incidente de plata

  2. risc la adresa celorlalti utilizatori, constituit de publicarea de marfuri in exces fara a detine licenta de intermediere; suspendarea ramane in vigoare pana la obtinerea licentei

 6. Suspendarea temporara completa a unui utilizator. Nu afecteaza drepturile membrului (companiei) pentru care si in numele careia acesta utilizeaza aplicatia:
  1. timp de o saptamana pentru nerespectarea repetata a conditiilor de utilizare

  2. timp de o saptamana pentru abuz in utilizarea marcajelor de anunturi expirate

  3. timp de o saptamana, pentru abuzarea dreptului de postare in lista de discutii sau pentru comunicare neconforma sau necivilizata cu administratia si utilizatorii aplicatiei

  4. timp de o luna pentru imprumutul dreptului de acces altei persoane

 7. Stergeri de continuturi deja postate sau refuzuri de postare. Administratia poate sterge sau poate refuza postarile utilizatorilor vizibil false sau multiplu postate sau postate in numele unei terte entitati manifestata cu date de contact sau cu alte rute (incarcare/descarcare) si/sau atribute decat cele mentionate in traseu sau nedocumentate suficient - la cererea administratiei. Se vor considera inacceptabile in pagina de marfuri spot (adica ocazionale) cererile de transport (marfurile publicate de aceeasi companie) care descriu multiplu necesitati de incarcare sau descarcare, simultana. Ca si solutie de compromis, echipa de administrare recomanda manifestarea numarului de vehicule necesare in rubrica de descriere marfa.
 8. Pretentiile suspendatilor. Compania membru al comunitatii nu are dreptul la returnarea contravalorii drepturilor de acces deja platite pe perioada de suspendare sau a abonamentelor si creditelor neutilizate in caz de retragere a calitatii de membru a aplicatiei.
Formular asistenta