Amenzile privind sistemul RO E-Transport se aplica de la 01 Octombrie 2022

General |  05-Sep-2022

 

Amenzile pentru nerespectarea regulilor privind sistemul RO e-Transport vor fi de până la 50.000 lei pentru persoanele fizice și de până la 100.000 lei pentru persoanele juridice, la care se va adăuga confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
Este bine cunoscut faptul ca sistemul RO e-Transport a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2022, însă neconformarea privind acest sistem se sancționează contravențional, prin aplicarea amenzilor corespunzătoare, începând cu data de 01.10.2022. 
Vă reamintim că din 1 iulie 2022 a intervenit obligativitatea raportării transporturilor rutiere de produse riscante din punct de vedere fiscal, conform O.U.G. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și a celorlalte prevederi legale incidente.
Practic, sistemului RO e-Transport presupune si include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri, care generează coduri unice de înregistrare pentru fiecare transport, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor. Sistemul utilizează date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier și este interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.
Obligația de raportare prealabilă în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente acestor transporturilor pe teritoriul național trebuie respectată de către următorii utilizatori:
a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c) furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.
Bunurile cu risc ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport sunt:
1) Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;
2) Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;
3) Băuturi, lichide alcoolice si oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;
4) Sare; sulf; pământuri si pietre; ipsos, var si ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517;
5) Îmbrăcăminte si accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv;
6) Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;
7) Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;
8) Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214;
Așadar, este important de reținut că orice operațiune de transport care conține bunuri încadrate într-una din categoriile de mai sus trebuie înregistrată în prealabil în sistemul RO e-Transport, înaintea efectuării propriu-zise a operațiunii de transport pe teritoriul României, urmând a se primi un cod unic UIT, generat automat de sistem. Prin acest cod se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.
Deținerea codului UIT este obligatorie pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.
Sistemul permite modificarea datelor declarate numai până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului cu care se efectuează transportul.
***
Rețineți că prezentele informații reprezintă o sinteză neexhaustivă a prevederilor legale care reglementează sistemul RO e-Transport, care trebuie analizate în integratilate pentru aplicarea lor. Acestea se completează și cu alte dispoziții legale.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor privind sistemul RO e-Transport vor fi de până la 50.000 lei pentru persoanele fizice și de până la 100.000 lei pentru persoanele juridice, la care se va adăuga confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.


Este bine cunoscut faptul ca sistemul RO e-Transport a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2022, însă neconformarea privind acest sistem se sancționează contravențional, prin aplicarea amenzilor corespunzătoare, începând cu data de 01.10.2022. 


Vă reamintim că din 1 iulie 2022 a intervenit obligativitatea raportării transporturilor rutiere de produse riscante din punct de vedere fiscal, conform O.U.G. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și a celorlalte prevederi legale incidente.


Practic, sistemului RO e-Transport presupune si include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri, care generează coduri unice de înregistrare pentru fiecare transport, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor. Sistemul utilizează date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier și este interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

 

Obligația de raportare prealabilă în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente acestor transporturilor pe teritoriul național trebuie respectată de către următorii utilizatori:

 

 • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
 • beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 • furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
 • depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

 

Bunurile cu risc ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport sunt:

 1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;
 2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;
 3. Băuturi, lichide alcoolice si oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;
 4. Sare; sulf; pământuri si pietre; ipsos, var si ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517;
 5. Îmbrăcăminte si accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv;
 6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;
 7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;
 8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214.

 

Așadar, este important de reținut că orice operațiune de transport care conține bunuri încadrate într-una din categoriile de mai sus trebuie înregistrată în prealabil în sistemul RO e-Transport, înaintea efectuării propriu-zise a operațiunii de transport pe teritoriul României, urmând a se primi un cod unic UIT, generat automat de sistem. Prin acest cod se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

 

Deținerea codului UIT este obligatorie pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

 

Sistemul permite modificarea datelor declarate numai până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului cu care se efectuează transportul.


***

Rețineți că prezentele informații reprezintă o sinteză neexhaustivă a prevederilor legale care reglementează sistemul RO e-Transport, care trebuie analizate în integratilate pentru aplicarea lor. Acestea se completează și cu alte dispoziții legale.

 

Avocat BursaTransport

Amenzile privind sistemul RO E-Transport se aplica de la 01 Octombrie 2022
Formular asistenta