ANULAREA SI REDUCEREA PENALITATILOR DE INTARZIERE PENTRU OBLIGATIILE FISCALE RESTANTE LA 31 AUGUST 2011

31-Oct-2011

Statul acorda facilitati fiscale, respectiv anularea sau reducerea penalitatilor de intarziere pentru obligatiile fiscale restante la data de 31 august 2011, desigur cu indeplinirea anumitor conditii.

 Astfel, potrivit art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 627/02.09.2011, facilitatile se acorda dupa cum urmeaza:

            - anularea penalitatilor de intarziere dacă obligatiile principale şi dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare până la 31 decembrie 2011;

            - reducerea penalitatilor de intarziere cu 50% daca obligatiile principale şi dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate după aceasta data, conditia mentionata anterior se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, respectiv:

            - daca data comunicarii deciziei este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;

            - daca data comunicarii deciziei este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

 

Procedura de aplicare a dispozitiilor de mai sus a fost aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din data de 6 octombrie 2011.

 

Pentru BursaTransport.com

Nicoleta IACOB-ANCA, avocat IACOB-ANCA & ASOCIATII