BursaTransport

Statistici BursaTransport

12.463 marfuri disponibile
2.417 camioane disponibile
24.416 marfuri in ultimele 24h
2.007 camioane in ultimele 24h
57 utilizatori online
21.449 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

15-09-2004

Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in Bucuresti

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat Hotararea 134 din 26/08/2004 pentru reglementarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone.
Textul hotararii este publicat integral mai jos.


HOTARIRE 134 din 26/08/2004
PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 TONE IN MUN. BUCURESTI
EMITENT : C.G.M.B.

H O T A R A R E
privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul Bucuresti

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei, precum si avizul Inspectoratului General al Politiei Romane;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
In conformitate cu art.30 alin.3 si art.113 lit."d" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
In baza art.61 lit."f" din Legea nr.137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
In temeiul art.38 alin.3, art.46 alin.(1) si art.99 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
H o t a r a s t e :

Art.1.- Pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier, precum si pentru protejarea mediului inconjurator, locuitorilor si a sistemului rutier, se restrictioneaza accesul si circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor, dupa cum urmeaza :
a. in zona « A » a municipiului Bucuresti, care se identifica potrivit anexei nr.1, se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone;
b. in zona « B » a municipiului Bucuresti, care se identifica potrivit anexei nr.2, se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.

Art.2.- Restrictiile mentionate la art.1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificatii si prin indicatoare de orientare.
Art.3.- Accesul la zona « B » si la zonele de interes aflate in interiorul zonelor restrictionate se face pe traseele specificate in anexa nr.3.
Se interzice autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone tranzitarea municipiului Bucuresti daca nu au ca destinatie finala municipiul Bucuresti.

Art.4.- Restrictionare circulatiei autovehiculelor in zonele nominalizate la art.1 se face astfel:
A. in perioada 15 iunie – 15 septembrie:
 in intervalul orar 20,00-07,00 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
 in intervalul orar 07,00-20,00 accesul si circulatia acestora sunt interzise
B. in perioada 16 septembrie – 14 iunie:
 in intervalul orar 19,00-08,00 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatii;
 in intervalul orar 08,00-19,00, accesul si circulatia acestora sunt interzise.

Art.5.- Pot circula fara restrictii orare pe intreg teritoriul municipiului Bucuresti, in baza unor autorizatii diferite de cele prevazute la art.4, urmatoarele categorii de autovehicule:
A. in perioada 15 iunie – 15 septembrie :
a. cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare si care apartin administratorilor acestor retele ;
b. cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, abandonate sau stationate neregulamentar;
c. cele destinate pregatirii si examinarii candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere categoriile C, CE si CIE;
d. cele apartinand Companiei Nationale Posta Romana S.A, precum si ale agentilor economici care fac servicii de expeditii si curierat;
e. cele apartinand societatilor de salubrizare;
f. cele apartinand institutiilor publice, altele decat cele specificate la art.7;
g. cele care transporta paine si produse de panificatie, precum si cele specializate (cisterne) care transporta lapte destinat prelucrarii catre punctele de procesare;
h. cele care efectueaza interventii TRANSGAZ si DISTRIGAZ ;
i. cele efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii ;
j. cele care acced in zonele de interes specificate in anexa nr.3, numai pe traseele fixate.

A. in perioada 16 septembrie – 14 iunie :
- cele prevazute la paragraful A) si cele destinate lucrarilor in constructii, caz in care solicitarea de obtinere a autorizatiei de acces va fi insotita de autorizatia de construire a beneficiarului si de contractul prestator-beneficiar.

Art.6.- Taxele percepute pentru obtinerea autorizatiilor prevazute la art.4 si art.5 sunt :
a. pentru accesul si circulatia in zona "A":
 vehiculele cu masa totala maxima autorizata de pana la 5 tone inclusive, sunt scutite de taxe;
 20.000.000 lei / luna sau 2.000.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 5 tone si 7,5 tone inclusiv ;
 40.000.000 lei/luna sau 4.000.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 12,5 tone inclusiv;
 80.000.000 lei/luna sau 8.000.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 12,5 tone si 16 tone inclusiv ;
 120.000.000 lei/luna sau 12.000.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 16 tone si 22 tone inclusiv ;
 160.000.000 lei/luna sau 16.000.000 lei/zi pentru vehiculele cum asa totala maxima autorizata cuprinsa intre 22 tone si 40 tone inclusiv ;
 200.000.000 lei/luna sau 20.000.000 lei/zi pentru vehiculele cum asa totala maxima autorizata mai mare de 40 tone.

b. pentru accesul si circulatia in zona « B » :
- vehiculele cum asa totala maxima autorizata de pana la 5 tone inclusiv, sunt scutite de taxe ;
- 5.000.000 lei / luna sau 500.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 5 tone si 7,5 tone inclusiv ;
- 10.000.000 lei/luna sau 1.000.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 12,5 tone inclusiv ;
- 15.000.000 lei/luna sau 1.500.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 12,5 tone si 16 tone inclusiv;
- 20.000.000 lei/luna sau 2.000.000 lei/zi pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 16 tone si 22 tone inclusiv ;
- 25.000.000 lei/luna sau 2.500.000 lei/zi pentru vehiculele cum asa totala maxima autorizata cuprinsa intre 22 tone si 40 tone inclusiv ;
- 30.000.000 lei/luna sau 3.000.000 lei/zi pentru vehiculele cum asa totala maxima autorizata mai mare de 40 tone.
Pentru autovehiculele cu remorca, masa totala se calculeaza prin insumarea masei autovehiculului plus remorca.

Art.7.- Pot circula tot anul fara restrictii orare pe intreg teritoriul municipiului Bucuresti urmatoarele categorii de autovehicule : cele apartinand serviciilor de ambulanta, protectiei civile, politiei, pompierilor, jandarmeriei, politiei de frontiera, Ministerul Apararii Nationale, Ministerului Justitiei – Directia Generala a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitatilor speciale ale S.R.I si S.P.P, aflate in misiune.
Autovehiculele institutiilor mai sus-mentionate utilizate in activitati altele decat cele de interventie se supun prevederilor art.4 si art.6.

Art.8.- Autorizatiile prevazute in prezenta hotarare se elibereaza de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei. Acestea sunt forma de ecuson din hartie – carton, se atribuie in baza certificatului de inmatriculare si se prezinta la control insotit de certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Autorizatia nu este transmisibila.
Pentru autovehiculele specificate la art.5 A) lit.a)-f), pe spatele ecusonului va fi specificata zona de acces. Pentru autovehiculele specificate la art.5 A) lit.g) – i) si B), pe spatele ecusonului va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs.
Autorizatiile valabile in zona A sunt valabile si in zona B.
Sumele incasate prin eliberarea autorizatiilor se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Anual, pana la data de 01.12, Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, Directia Buget, Directia Financiar-Contabilitate, Directia Venituri, Directia Achizitii Concesionari si Contracte, vor asigura realizarea ecusoanelor pentru anul urmator.

Art.9.- In cazul in care agentii constatatori observa posiblitatea depasirii masei totale maxine autorizate a unui autovehicul, acestia pot solicita conducatorului auto sa supuna autovehiculul unei operatiuni de cantarire.
Conducatorul auto este obligat sa insoteasca agentul constatator la punctul de cantarire si sa supuna autovehiculul acestei operatiuni.

Art.10.- Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 la 50.000.000 lei urmatoarele fapte :
a) conducerea unui autovehicul in zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarare fara a poseda autorizatie de circulatie, sau cu autorizatie nevalabila pentru perioada de timp, intervalul orar, tonajul, zona, traseul sau categoria respectiva ;
b) conducerea unui autovehicul a carui masa totala cantarita depaseste masa totala maxima autorizata ;
c) refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cantarire solicitate de agentii constatori.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta hotarare se fac de catre agentii de politie rutiera, precum si de catre personalul imputernicit de primarul general, in conditiile legii.
In situatia in care contravenientul a fost sanctionat de 3 ori in interval de un an, se aplica complementar detinatorului autovehiculului sau a utilajului sanctiunea pierderii dreptului de a circula cu acesta in zonele restrictionate.
Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sanctiunii, plata si incasarea amenzii, precum si la caile de atac, se aplica deopotriva si contraventiilor stabilite prin prezenta hotarare.

Art.11.- Delimitarea zonelor "A" si "B" este prevazuta in anexa nr.4.
Anexele 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Harta anexa 4

Art.12.- La data punerii in aplicare a prezentei hotarari, Hotararea C.G.M.B nr.64/2001 si Hotararea C.G.M.B nr.106/2004 isi inceteaza aplicabilitatea.
Primarul general prin Directia Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Buget, Directia Financiar-Contabilitate, Directia Venituri, Directia Achizitii, Concesionari si Contracte si Directia Inspectie si Control General, primarii sectoarelor 1-6, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.13.- Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 15.09.2004.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.08.2004.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Dumitru Stanescu

Bucuresti,26.08.2004
Nr. 134

ANEXA NR. 1

Zona A a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala autorizata mai mare de 5 t este delimitata de urmatoarele artere:
Bd. Dacia – str. Traian – str. Dimitrie Onciul – str. Zece Mese – str. Nerva Traian – Bd. Octavian Goga – Bd. Marasesti – str. Mitropolit Nifon – Bd. Libertatii – Bd. Natiunile Unite – str. B. P. Hasdeu – Splaiul Independentei – str. C-tin Noica – str. M. Vulcanescu – Bd. Dacia – Piata Romana.


ANEXA NR. 2

Zona B a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa totala autorizata mai mare de 7,5 t este delimitata de urmatoarele artere:
Bd. Aerogarii – str. Cpt. Alex. Serbanescu – str. Barbu Vacarescu – str. Fabrica de Glucoza – sos. Petricani – str. Doamna Ghica – sos. Colentina – sos. Fundeni – str. Morarilor – Bd. Basarabia - Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Th. Palady – Bd. Camil Ressu – str. Fizicienilor – Bd. Energeticienilor – Calea Vitan – sos. Vitan Barzesti – str. Ion Iriceanu – str. Turnu Magurele – str. Luica – sos. Giugiului – str. Alexandru Anghel – str. Prelungirea Ferentari – Calea Ferentarilor – str. M. Sebastian – Calea 13 Septembrie – Bd. Ghencea – str. Brasov – sos. Virtutii – Calea Crangasi – Pasaj Grant – Calea Grivitei – Bd. Bucurestii Noi – str. Jiului – Bd. Poligrafiei – Pasaj Jiului – str. Baiculesti – sos. Straulesti – Bd. Ion Ionescu de la Brad.

ANEXA NR. 3
Accesele la zona B sunt:
 dinspre autostrada Bucuresti – Pitesti, prin Bd. Iuliu Maniu, str. Valea Cascadelor, str. Valea Oltului, str. Prelungirea Ghencea;
 dinspre D.N. 6, prin sos. Alexandriei, sos. Antiaeriana.
Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, sunt:
 la vama de pe Bd. Timisoara, pe Bd. Timisoara dinspre str. Valea Cascadelor sau str. Valea Oltului, pana la str. Romancierilor si retur;
 la zona industriala cuprinsa intre Bd. Timisoara, Bd. Iuliu Maniu, bd. Vasile Milea, str. Lujerului, prin Bd. Timisoara, Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu si retur;
 la zona industriala cuprinsa intre Drumul Sarii, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei si str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie, str. M. Sebastian, str. Razoare, str. Progresului, sos. Panduri si retur prin Calea 13 Septembrie;
 la zona industriala cuprinsa intre Calea Rahovei, bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului, prin Calea Rahovei, Bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului;
 la zona industriala de pe platforma "Rocar", prin str. Toporasi;
 la zona industriala cuprinsa intre str. Ziduri Mosi, bd. Ferdinand, bd. Garii Obor, str. Baicului, str. Paharnicu Turturea, str. Heliade intre Vii, str. Doamna Ghica, prin str. Doamna Ghica, str. Heliade intre Vii, str. Paharnicu Turturea, str. Baicului. Bd. Garii Obor, bd. Ferdinand, str. Ziduri Mosi si retur;
 la vama din bd. Expozitiei, prin bd. Bucurestii Noi, bd. Ion Mihalache, str. Clabucet, bd. Expozitiei, cu retur prin Putul lui Craciun;
 la zona industriala de pe Splaiul Unirii, dintre sos. Vitan Barzesti si sos. Mihai Bravu, pe Splaiul Unirii, pana la sos. Mihai Bravu si retur.


Sursa: UNTRR


Acest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.