Conditiile generale ale Uniunii Societatilor de Expeditie din Romania

17-Jun-2021


Am primit de la USER si publicam. Cu aceasta ocazie BursaTransport reitereaza disponibilitatea de a sustine asociatiile profesionale sau patronale.

 

UNIUNEA SOCIETĂȚILOR DE EXPEDIȚII DIN ROMÂNIA (USER) este o organizație profesională care, pe lângă rolul de apărare a intereselor membrilor săi, a creat o serie de facilități pentru societățile de expediții, care pot fi regăsite pe site-ul www.user.ro.

 

Pornind de la nevoia unor condiții standardizate de transport și servicii accesorii, USER a elaborat, aprobat și implementat Condițiile generale de transport ce stau la baza activității caselor de expediții, încă din anul 1995.

 

În data de 6 mai 2021, Adunarea Generală a Membrilor USER a aprobat o versiune actualizată și imbunătățită a Condițiilor generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții membre ale uniunii.


Aceste condiții generale cuprind prevederi valabile pentru toate modurile de transport și servicii accesorii (rutier, aerian, feroviar, maritim, naval, multimodal, servicii logistice, vamale etc).

 

USER le-a elaborat ținând cont de următoarele principii:

 

- Industria de expediții are nevoie de norme standardizate de expediere, transport, depozitare, care stabilesc relațiile și responsabilitățile între partenerii din cadrul activității de expediții;

 

- Existența unor condiții reglementate facilitează negocierea și încheierea contractelor de transport și servicii accesorii, făcând parte integrantă din acestea;

 

- Condițiile generale sunt recomandate și aplicate de organizațiile profesionale din țări cu activități de expediții importante, ca de altfel și de FIATA, care a emis propriile reguli - FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services;

 

- Condițiile generale trebuie să se constituie în norme de aplicare ale unor acte legislative interne și internaționale și ale unor reguli de bune practici.

 

Aceste condiții generale pot fi utilizate doar de membrii USER și pot fi găsite pe site-ul uniunii, atât în limba română, cât și în limba engleză  (https://user.ro/condi/).