BursaTransport

Statistici BursaTransport

21.368 marfuri disponibile
2.705 camioane disponibile
10.365 marfuri in ultimele 24h
895 camioane in ultimele 24h
168 utilizatori online
21.590 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

22-11-2004

Controlul Carnetelor TIR la punctele de frontiera cu Ungaria

Nr. 3506/19.11.2004

MEMBRII U.N.T.R.R.

Ref.: Controlul Carnetelor TIR la punctele de frontiera cu Ungaria

Urmare reuniunii la nivel inalt de la Budapestea din 30 septembrie 2004 dintre Autoritatile vamale ungare, IRU si Asociatia Membra IRU - ATRH, toate partile au confirmat intelegerea lor ca Titularul sa prezinte Carnetul TIR la biroul vamal de plecare, de pe traseu sau destinatie.

Prezentarea ar trebui efecuata numai ofiterilor vamali. De asemenea, a fost confirmat faptul ca orice solicitare de a prezenta Carnetele TIR unei terte parti, incluzand Agenti, inaintea vamii, nu este in conformitate cu prevederile Conventiei TIR, si nici cu instructiunile interne emise de Administratia Vamala Ungara.

In vederea intaririi acestei intelegeri, directori generali din partea Autoritatilor Vamale Ungare au intreprins o campanie proactiva pentru a se asigura ca ofiterii vamali de la frontiere sunt constienti ca ei ar trebui sa preia independent Carnetele TIR in evidenta vara nici o alta interventie anterioara a unei terte parti. Ca parte a procesului, directorii generali vamali au vizitat birourile regionale si au emis directive pentru a impiedica practica comuna de interventie a tertilor, inclusiv a agentilor vamali, care actioneaza ca vamesi pentru tratarea Carnetelor TIR.

In spiritul bunei colaborari intre Autoritatile Vamale Ungare, IRU si ATRH, s-a convenit sa fie stabilit un proces de monitorizare pentru a asigura aplicarea corespunzatoare si la timp a principiilor Conventiei TIR si a reglementarilor vamale interne.

De aceea, a fost convenita de catre toate cele trei parti procedura care urmeaza a fi adoptata in cazurile in care ofiterii vamali unguri refuza sa ia in evidenta, independent, Carnetele TIR, atunci cand nu sunt suspiciuni de fraude vamale, care este prezentata in Anexa 1 de mai jos.

Toti Titularii de Carnete TIR ale caror transporturi tranziteaza frontiera ungara, la intrarea in UE, ar trebui sa se asigure ca soferii lor sunt in posesia acestei scrisori circulare, in vederea respectarii procedurilor din anexa, daca apar astfel de dificultati.

ANEXA 1

NU UITATI: vamesii unguri vor prelucra independent Carnetele dv. TIR; de aceea nu este nevoie de serviciile unui Agent de la frontiera

Daca, atunci cand prezentati Carnetele TIR la vama ungara, si in masura in care nici o incalcare a reglementarilor vamale nu este suspectata, soferul se confrunta cu una din procedurile incorecte urmatoare la trecerea frontierei ungare:
 este informat de catre vamesii unguri ca ei nu vor lua in evidenta carnetul sau TIR in mod independent;
 este informat de catre vamesii unguri ca trebuie sa apeleze la serviciile unui tert (de ex. agent vamal) care va trata carnetul TIR pentru ca ei sa-l poata lua in evidenta;
 este informat de catre vamesii unguri ca va exista o intarziere in tratarea carnetelor TIR daca acesta nu apeleaza la serviciile unui tert (de ex.: agent vamal),

Masurile urmatoare trebuie luate:

1. Soferul trebuie imediat sa informeze intreprinderea sa asupra dificultatilor intalnite si sa-i furnizeze detaliile evenimentelor.

2. Soferul trebuie sa prezinte vamesului respectiv o copie a acestei scrisori si traducerea sa in ungara si sa solicite inca o data tratarea carnetului sau TIR in conformitate cu prevederile Conventiei TIR si instructiunile Directiei vamale ungare. Daca vamesul continua sa refuze tratarea carnetului TIR in mod independent, notati numele vamesului sau numarul sau. Soferul este sfatuit sa solicite sa vorbeasca cu responsabilul biroului vamal, in masura posibilului.

3. Soferul trebuie sa prezinte o copie a scrisorii responsabilului biroului vamal si sa solicite tratarea carnetului sau TIR fara intarziere si conform procedurii obisnuite. In caz de refuz, sa noteze numele resonsabilului sau numarul sau si sa indice motivul refuzului tratarii carnetului TIR in mod independent.

4. Soferul trebuie apoi sa informeze pe responsabilul biroului vamal ca el va raporta aceste evenimente intreprinderii sale, precum si partilor implicate (vama ungara, ATRH si alte asociatii).

5. Soferul, sau intreprinderea sa, trebuie sa se asigure ca dispune de informatiile urmatoare:
 Locul, ora si data incidentului;
 Numele sau numarul vamesului/vamesilor respectiv/i;
 Motivul invocat de refuz al tratarii carnetului TIR;
 Localizarea geografica.

6. Soferul, sau intreprinderea sa, trebui apoi sa contacteze una din liniile de telefon urmatoare, avand informatiile mentionate la punctul 5 si sa solicite ajutorul.

 Daca vorbiti ungureste, telefonati la numarul de telefon al vamii ungare: 0036 1 470 4118.
 Daca vorbiti engleza sau germana, telefonati la numarul de telefon al Asociatiei ungare (ATRH): 0036 30 925 1590.
 Daca vorbiti engleza sau franceza, puteti de asemenea telefona la numarul de telefon al IRU: 0041 22 918 2792.

Sursa: IRU, Scrisoarea circulara TIR nr.23 din 17 noiembrie 2004
----------------

ANEXA 2

AD/G5842/JAC

22. sz. KÖRLEVÉL – Genf, 2004. november 9.

A TIR igazolványok ellenőrzése a magyar határokon Kapják: a TIR igazolványokat érvényesítő és garancia-vállaló Egyesületek

A magyar vámhatóság, az IRU és az IRU-tag MKFE felelős vezetőinek 2004. szeptember 30-i, magasszintű budapesti találkozóját követően, mindegyik fél megerősítette, hogy a TIR igazolványt, annak birtokosa (felhasználója) az indító-, a tranzit- és a rendeltetési vámhivatalnak köteles bemutatni. A bemutatás csak vámtisztviselőnek történhet. A felek azt is megerősítették, hogy minden olyan igény, amely szerint a TIR igazolványokat a vámkezelés előtt, valamely harmadik félnek – pl. vámügynöknek – kellene bemutatni, ellentétes a TIR Egyezménnyel és a VPOP által kibocsátott belső utasításokkal.

Ezen közös vélemény megerősítése érdekében, a magyar vámhatóság felelős vezetői proaktív kampányt indítottak, annak érdekében, hogy a határvámhivataloknál szolgálatot teljesítő vámosok tisztában legyenek azzal, hogy bármely harmadik fél előzetes beavatkozása nélkül, önállóan kötelesek kezelni a TIR igazolványokat. A kampány részeként a magyar vámhatóság felső szintű tisztségviselői végiglátogatták a regionális vámhivatalokat és utasításokat bocsátottak ki, hogy visszaszorítsák a harmadik felek – pl. a TIR igazolványok kezelésében a vámosok feladatát átvállaló vámügynökök – alkalmazásának gyakorlatát.

A magyar vámhatóság, az IRU és az MKFE közötti jó együttműködés szellemében megállapodás született egy monitoring funkció létrehozásáról, amelynek célja, hogy biztosítsa a TIR Egyezmény elveinek és a vámhatóság belső utasításai előírásainak szabályszerű, adott időben történő alkalmazását.

Ennek érdekében a három fél abban állapodott meg, hogy ha a magyar vámosok olyan esetben tagadják meg a TIR igazolványok önálló kezelését, amikor nem merül fel a vámszabálysértés gyanúja, az 1. mellékletben leírt eljárást kell alkalmazni.

Azt tanácsoljuk minden nemzeti Egyesületnek, hogy jelen körlevél tartalmát ismertessék meg a TIR-igazolványt felhasználó tagjaikkal.

Mindezen túl, minden TIR igazolvány birtokos, aki TIR fuvarozása során a magyar államhatáron keresztül lép be az EU vámterületére, gondoskodjon arról, hogy jelen körlevél egy példánya legyen a gépkocsivezetője birtokában, hogy bármely probléma felmerülése esetén, a gépkocsivezető alkalmazni tudja a mellékletben ismertetett eljárást.

Végezetül, a fentiek érvényre jutása és a megértés biztosítása érdekében, jelen levél és 1. mellékletének magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

1. MELLÉKLET
AD/G5842/JAC 2004. november 9.
Emlékeztetőül: a magyar vámhatóság képviselői, önállóan kezelik az Ön TIR igazolványát; nem szükséges vámügynökhöz fordulnia a határon
Ha a gépkocsivezetők a magyar államhatár átlépésekor az alábbi helytelen gyakorlatot tapasztalják a magyar vámhatóság képviselői részéről a TIR-igazolványok benyújtásakor, olyan esetben, amikor nem merül fel vámszabálysértés gyanúja:
• a magyar vámosok arról tájékoztatják, hogy nem kezelik önállóan a TIR igazolványt;
• a magyar vámosok arról tájékoztatják, hogy valamely harmadik féllel (pl. vámügynökkel) kell feldolgoztatniuk TIR igazolványukat, mielőtt a vámos kezelné azt;
• a magyar vámosok arról tájékoztatják, hogy TIR igazolványukat csak jelentős késedelemmel kezelik, ha nem veszik igénybe egy harmadik fél (pl. vámügynök) szolgáltatását;
a következők szerint járjanak el:
1. A gépkocsivezetők haladéktalanul értesítsék vállalatukat a felmerült problémáról, közölve annak pontos részleteit.
2. A gépkocsivezetők mutassák fel jelen levél egy példányát és annak magyar fordítását az érintett vámosnak, és kérjék ismételten a TIR igazolványnak a TIR Egyezmény és a VPOP belső utasításai szerint történő kezelését. Ha a vámos továbbra sem hajlandó önállóan kezelni a TIR igazolványt, a gépkocsivezető írja fel, vagy a vámos nevét, vagy azonosító számát. Azt is tanácsoljuk, hogy a gépkocsivezetője próbáljon meg beszélni a vámhivatal parancsnokával, amennyiben ez lehetséges.
3. A gépkocsivezetők mutassák fel jelen levél egy példányát a vámhivatal parancsnokának és haladéktalan kérjék tőle a TIR igazolvány kezelését a normál eljárásnak megfelelően. Ha a parancsnok is megtagadja ezt, írják fel, vagy a vámtiszt nevét, vagy azonosító számát, valamint azt, hogy milyen okból tagadta meg a TIR igazolvány önálló kezelését.
4. Ezt követően a sofőrök tájékoztassák a vámszerv parancsnokát, hogy a történtekről értesítik vállalatukat és az illetékes feleket (a magyar vámhatóságot, az MKFE-t és más szervezetet).
5. A gépkocsivezetőik, vagy vállalatuk gondoskodjanak az alábbi információk elérhetőségéről:
• az esemény helyszíne, időpontja és dátuma;
• azon vámos(ok) neve(i), vagy azonosítási száma(i), akivel (akikkel) beszéltek az ügyben;
• a TIR igazolvány kezelésének megtagadására közölt indok;
• a pillanatnyi tartózkodás helye.
6. A gépkocsivezetők, vagy vállalataik ezt követően hívják fel valamely „forró drót” vonal egyikét és közöljék az 5. pontban felsorolt adatokat, továbbá kérjenek segítséget.
• a magyarul beszélők a magyar vámhatóság +36 1 470 4118 számú „forró drót” vonalát hívják fel;
• az angolul vagy németül beszélők a magyar Egyesület (MKFE) „forró drót” vonalát hívják a +36 30 925 1590 telefonszámon;
• a franciául vagy angolul beszélők az IRU +41 22 918 2792 számú „forró drót” vonalát hívják fel.

Sursa: UNTRRAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.