DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI

26-Oct-2009

Conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile:

            a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;

            b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

 

Legea reglementeaza o procedura generala si o procedura simplificata (procedura falimentului), la care poate fi supus debitorul aflat in insolventa.

 

Procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute de lege, intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului;

 

Procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de legea speciala in materia de insolventa, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute de lege intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la lit. c) si d) din urmatorul paragraf.

Potrivit legii, procedura simplificata se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

a) comercianti, persoane fizice, actionand individual;

b) asociatii familiale;

c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

            1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor;

            2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;

            3. administratorul nu poate fi gasit;

            4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;

d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) si h) in termenul prevazut de lege;

e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;

f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

 

In ceea ce priveste deschiderea procedurii insolventei, cererea de deschidere poate fi introdusa fie de debitor, fie de creditor. Astfel:

a) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor legii 85/2006 care reglementeaza procedura insolventei, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

De asemenea, debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta poate sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor legii privind procedura insolventei.

Legea sanctioneaza introducerea prematura, cu rea-credinta, a cererii de deschidere a procedurii de catre debitor, precum si introducerea tardiva a unei asemenea cereri.

b) Creditorul, in linii generale, poate introduce cerere de deschidere a insolventei debitorului daca:

            - creanta sa impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile;

            - valoarea creantei sale este de 30.000 lei (RON), iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie.

 

pentru BursaTransport.ro

Iacob-Anca & Asociatii - Societate Civila de Avocati