BursaTransport

Statistici BursaTransport

41.621 marfuri disponibile
3.419 camioane disponibile
45.028 marfuri in ultimele 24h
1.784 camioane in ultimele 24h
98 utilizatori online
21.984 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

01-11-2018

Despre termenul de prescriptie in transporturi

Potrivit art. 32 alin. (1) lit. c) din Conventia referitoare la contractul de transport de marfuri pe sosele, CMR, actiunile judiciare derivand din transporturile supuse acestei conventii se prescriu intr-un termen de un an incepand de la expirarea unui termen de trei luni de la data incheierii contractului de transport.

Textul mentionat se aplica actiunilor formulate impotriva carausului cat si actiunilor formulate impotriva beneficiarilor, casa de expeditii.

Pierderea dreptului la actiune impotriva debitorului in cazul transporturilor efectuate sub incidenta prevederilor Conventiei CMR

 

Baza legala: art. 32 din Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia CMR):

 

    ”1. Actiunile derivand din transporturile supuse prezentei conventii se prescriu in termen de un an. Totusi, in caz de dol sau de culpa considerata de legea tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat ca echivalenta cu dolul, termenul de prescriptie este de 3 ani. Termenul de prescriptie curge:

    a) in caz de pierdere partiala, de avarie sau de intirziere, din ziua in care marfa a fost eliberata;

    b) in caz de pierdere totala, incepind de la a treizecea zi dupa  expirarea termenului convenit  sau, daca nu a fost convenit nici un termen, incepind de la a saizecea zi de la primirea marfii de catre transportator;

    c) in toate celelalte cazuri, incepind de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport.

Ziua indicata mai sus ca punct de plecare al prescriptiei actiunii nu este cuprinsa in termen.

 

   2. O reclamatie scrisa suspenda prescriptia pina in ziua in care transportatorul respinge reclamatia in scris si restituie documentele care erau anexate. In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia nu-si reia cursul sau decit pentru partea din reclamatie, care ramine litigioasa. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului si a restituirii documentelor cade in sarcina partii care invoca acest fapt. Reclamatiile ulterioare avind acelasi obiect nu suspenda prescriptia.

 

   3. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 de mai sus, suspendarea prescriptiei este reglementata potrivit legii tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat. Aceasta prevedere se aplica si in cazul intreruperii prescriptiei.

 

   4. Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata nici sub forma de cerere reconventionala sau de exceptie.”

Conventia CMR mentioneaza doua termene de prescriptie a dreptului la actiune, unul general si unul special. Termenul general este de 1 an, iar termenul special este de 3 ani.

 

Termenul general de 1 an este aplicabil atat in cazul actiunilor introduse de catre expeditor impotriva transportatorului (cum ar fi plata totala sau partiala a pretului transportului anterior efectuarii acestuia), cat si in cazul actiunilor introduse de catre transportator impotriva expeditorului (cum ar fi actiunea introdusa pentru plata pretului transportului efectuat si neachitat).

Termenul special de 3 ani este aplicabil atunci cand se imputa transportatorului savarsirea unui dol sau culpa in timpul derularii contractului de transport.

 

Termenul de prescriptie curge diferit.

Regula este ca termenul de prescriptie curge incepand de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport.

Exceptii:

 - termenul de prescriptie curge in caz de pierdere partiala, de avarie sau de intarziere, din ziua in care marfa a fost eliberata,

 - termenul de prescriptie curge in caz de pierdere totala, incepand de la a treizecea zi dupa expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit nici un termen, incepand de la a saizecea zi de la primirea marfii de catre transportator.

 

La calculul termenului de prescriptie trebuie sa se tina seama de faptul ca ziua indicata ca punct de plecare al prescriptiei actiunii nu este cuprinsa in termenul de prescriptie.

 

Suspendarea prescriptiei extinctive:

Regula este ca suspendarea curgerii prescriptiei extinctive este reglementata potrivit legii tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat.

Ca si exceptie - formularea unei reclamatii scrise suspenda prescriptia pana in ziua in care transportatorul respinge reclamatia in scris si restituie documentele care erau anexate.

 

Reclamatia prealabila priveste actiunile in care transportatorul are calitatea de parat.

Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului si a restituirii documentelor cade in sarcina partii care invoca acest fapt.

Reclamatiile ulterioare avand acelasi obiect nu suspenda prescriptia.

Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata nici sub forma de cerere reconventionala sau de exceptie.

 

Intreruperea prescriptiei extinctive:

Intreruperea prescriptiei extinctive este reglementata de legea tarii careia ii apartine instanta judecatoreasca sesizata cu judecarea cererii.

 

Prescriptia extinctiva reprezinta o sanctiune pentru titularul dreptului subiectiv si consta in stingerea dreptului de realizare silita a obligatiei civile corelative ca urmare a neexercitarii lui in termenul stabilit de lege.

Asadar, pentru a opera prescriptia extinctiva este necesara intrunirea a doua conditii, respectiv inactiunea prelungita a titularului dreptului material pe intreaga durata a termenului de prescriptie si invocarea prescriptiei implinite de cel indreptatit.

Codul civil roman stabileste reguli speciale/derogatorii in privinta termenului de prescriptie si a creantelor ce urmeaza a fi recuperate. 

 

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 2.521 alin. (2) din Codul civil 2009, "daca prin lege nu se dispune altfel, se prescrie prin implinirea unui termen de un an si dreptul la actiunea izvorata dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apa, indreptata impotriva  transportatorului."

 

Termenul de prescriptie este de 3 ani , atunci cand contractul de transport a fost incheiat spre a fi executat succesiv sau, dupa caz, combinat , cu acelasi mijloc de transport sau cu mijloace de transport diferite.

 

Cu toate acestea, asa cum stabilesc prevederile art. 140 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, "dispozitiile actelor internationale ratificate de Romania in domeniul transporturilor prevaleaza asupra dispozitiilor Codului Civil."

Aceasta semnifica ca dreptul la actiunea izvorata dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apa se prescrie in termen de 1 an, indiferent daca actiunea este indreptata impotriva transportatorului sau transportatorul o exercita impotriva expeditorului sau a beneficiarului bunurilor transportate. 

In aplicarea dispozitiilor art. 140 din Legea nr. 71/2011, se trage concluzia ca in Romania urmeaza a fi aplicabila si prevederea din art. 32 pct. 1 teza a doua, potrivit careia "in caz de dol sau de culpa considerata de legea tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat ca echivalenta cu dolul, termenul de prescriptie este de 3 ani ."

In practica instantelor nationale s-a retinut ca textul art. 2521 alin. (2) C.civ. prevede ca termenul de prescriptie este de un an in situatia in care actiunea in restituire este indreptata impotriva transportatorului. Per a contrario, in situatia in care pretentiile sunt formulate de beneficiarul serviciilor de transport, termenul de prescriptie aplicabil este cel general, de trei ani, conform art. 2517 C.civ.

 

 

 

Florin Marius Ciuca, avocat BursaTransportAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.