Managerul de transport – persoană fizică poate activa în cel mult patru întreprinderi diferite

Informari |  02-Feb-2023

Vă reamintim că în cursul anului trecut, 2022, a fost modificată Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere prin Ordonanța nr. 12/2022, cu privire la cerința competenței profesionale pe care intreprinderile care exercită ocupaţia de operator de transport rutier trebuie să o deplinească. Anterior, normele prevedeau doar ca intreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier desemnează un manager de transport, însă noile modificări clarifică si dezvoltă situatia managerului de transport – persoană fizică.


Astfel, în prezent, pentru respectarea cerinței privind competența profesională, întreprinderea trebuie să desemneze o persoană fizică în funcția de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009. Evident, managerul de transport trebuie să fie titular al certificatului de competență profesională obținut în conformitate cu prevederile regulamentului, în baza pregătirii profesionale inițiale, urmată de o examinare.

 

În conformitate cu prevederile art. 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin termenul de manager de transport se înțelege: persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoana fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de către întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii respective.

Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier este reglementată prin Normele din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015. 

 

În cazul în care o întreprindere nu îndeplinește cerința privind competența profesională în condițiile mentionate deja, aceasta poate desemna o persoană fizică care să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, in calitate de manager de transport si care, cel mai important si de interes lucru de retinut, poate să conducă activitățile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc auto cu o capacitate maximă combinată de 50 de vehicule.

 

Important de precizat de asemenea este că deținătorii de certificate de competență profesională au obligația de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în anexa I la Regulament, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoștințelor, în condițiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

 

Cei care detin certificate de competență profesională si care NU au mai condus o întreprindere de transport rutier de marfă sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii 5 ani, au obligația de a urma cursuri de pregătire profesională periodică, care se finalizează de asemenea printr-o evaluare privind actualizarea cunoștințelor.

 

De fapt, pentru actualizarea cunoștințelor pe care le dețin, managerii de transport au obligația să urmeze cursuri pentru pregătirea profesională continuă, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoștințelor, în condițiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

 

Totodată, operatorul de transport rutier este obligat să comunice autorității competente orice modificare intervenită în legătură cu managerul de transport desemnat, de natură să afecteze respectarea cerinței privind competența profesională, în maximum 15 zile de la data când a intervenit modificarea.

***

Rețineți că prezentele informații reprezintă o sinteză neexhaustivă a prevederilor legale care reglementează obligatiile intreprinderilor in legatura cu managerul de transport, care trebuie analizate în integratilate pentru aplicarea lor. Acestea se completează și cu alte dispoziții legale.

 

Avocat Ciuca Marius Florin

Managerul de transport – persoană fizică poate activa  în cel mult patru întreprinderi diferite
Formular asistenta