Modificarea normelor metodologice pentru transportul rutier

10-Dec-2009

Modificari legislative
Au fost modificate Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor si a activitatilor conexe acestora

 

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1172 din 12 noiembrie 2009 a modificat si completat Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, ordin ce cuprinde Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1172 din 12 noiembrie 2009 a fost publicat in Monitorul Oficial 799 din 24 noiembrie 2009, textul complet poate fi gasit pe BursaTransport.ro in cadrul sectiunii legislatie utila.

 

Ordinul nr. 1892 din 17 octombrie 2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, a mai fost modificat si completat anterior prin: Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2514/2006, Ordinul ministrului transporturilor nr. 394/2008 si Ordinul ministrului transporturilor nr. 1352/2008.


Cateva modificari si completari:

 

Se mentioneaza care sunt actele pe care trebuie sa le depuna societatea in cazul in care persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este cetatean strain din statele membre ale Uniunii Europene, pentru obtinerea licentei de transport.

 

Nu se mai solicita prezentarea certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera in cazul efectuarii transportului rutier public de marfuri in trafic international atunci cand se solicita prezentarea copiei/copiilor conforme a/ale licentei de transport (art. 9 alin2 - abrogat).

 

Situatiile in care copia conforma a licentei de transport se suspenda (art. 11) sunt suplimentare cu inca trei cazuri.

 

Este modificat art. 136 care cuprinde conditiile pentru eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public. Casele de expeditii trebuind sa aiba un capital propriu in valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clientilor, rezultate din efectuarea activitatii; in situatia in care societatile comerciale sunt nou-infiintate, capitalul propriu va fi inlocuit cu capitalul subscris si varsat; in situatia in care capitalul propriu, respectiv capitalul subscris si varsat nu acopera aceasta valoare, se va completa cu scrisoare de garantie bancara.

 

Pana la data de 31 martie 2010, detinatorii de licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, care au obtinut licenta in baza asigurarii pentru raspundere civila pentru activitati conexe, vor depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - ARR emitenta documentele prevazute la art. 136 lit. e) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, in caz contrar licenta pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public detinuta va fi retrasa.

 

Inspectorii ARR sunt imputerniciti ca in situatiile in care camioanele stationeaza pe drumurile publice fara conducator auto la bord si care prezinta suspiciunea ca au fost stationate in vederea sustragerii de la controlul desfasurat in zona respectiva de acestia sa verifice activitatea detinatorilor acestora.

 

Se introduce un nou subcapitol ce cuprinde procedura de suspendare a dreptului de utilizare
a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare.


 

pentru BursaTransport.ro
avocat George Iacob-Anca
Iacob-Anca & Asociatii - Societate Civila de Avocati