NOUL SALARIU MINIM BRUT PE TARA

General |  21-Dec-2010

Guvernul a stabilit prin Hotararea nr. 1193/2010 ca, incepând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa creasca de la 600 lei la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentând 3,94 lei/ora.

 

Constituie contraventie care se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, fapta de stabilire de salarii de baza sub nivelul celui prevazut anterior, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca.

 

Competenta de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii revine personalului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

 

 

 

Pentru BURSA TRANSPORT

Nicoleta IACOB-ANCA, avocat

NOUL SALARIU MINIM BRUT PE TARA
Formular asistenta