Pierderea dreptului la actiune impotriva debitorului

30-Oct-2009

Pierderea dreptului la actiune impotriva debitorului in cazul transporturilor efectuate sub incidenta prevederilor Conventiei CMR

 

 

Pierderea dreptului la actiune impotriva debitorului se aplica atat transporturilor internationale (conform art. 32 din conventia CMR) cat si transporturilor interne (conform art. 53 indice 5 din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere)

 

Baza legala: art. 32 din Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia CMR):

 

    ”1. Actiunile derivand din transporturile supuse prezentei conventii se prescriu in termen de un an. Totusi, in caz de dol sau de culpa considerata de legea tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat ca echivalenta cu dolul, termenul de prescriptie este de 3 ani. Termenul de prescriptie curge:

    a) in caz de pierdere partiala, de avarie sau de intirziere, din ziua in care marfa a fost eliberata;

    b) in caz de pierdere totala, incepind de la a treizecea zi dupa expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit nici un termen, incepind de la a saizecea zi de la primirea marfii de catre transportator;

    c) in toate celelalte cazuri, incepind de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport.

    Ziua indicata mai sus ca punct de plecare al prescriptiei actiunii nu este cuprinsa in termen.

 

    2. O reclamatie scrisa suspenda prescriptia pina in ziua in care transportatorul respinge reclamatia in scris si restituie documentele care erau anexate. In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia nu-si reia cursul sau decit pentru partea din reclamatie, care ramine litigioasa. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului si a restituirii documentelor cade in sarcina partii care invoca acest fapt. Reclamatiile ulterioare avind acelasi obiect nu suspenda prescriptia.

 

    3. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 de mai sus, suspendarea prescriptiei este reglementata potrivit legii tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat. Aceasta prevedere se aplica si in cazul intreruperii prescriptiei.

 

    4. Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata nici sub forma de cerere reconventionala sau de exceptie.”

 

 

Conventia CMR mentioneaza doua termene de prescriptie a dreptului la actiune, unul general si unul special. Termenul general este de 1 an, iar termenul special este de 3 ani.

 

Termenul general de 1 an este aplicabil atat in cazul actiunilor introduse de catre expeditor impotriva transportatorului (cum ar fi plata totala sau partiala a pretului transportului anterior efectuarii acestuia), cat si in cazul actiunilor introduse de catre transportator impotriva expeditorului (cum ar fi actiunea introdusa pentru plata pretului transportului efectuat si neachitat).

 

Termenul special de 3 ani este aplicabil atunci cand se imputa transportatorului savrsirea unui dol sau culpa in timpul derularii contractului de transport.

 

Termenul de prescriptie curge diferit.

Regula: termenul de prescriptie curge incepind de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport.

Exceptii:

-termenul de prescriptie curge in caz de pierdere partiala, de avarie sau de intirziere, din ziua in care marfa a fost eliberata,

-termenul de prescriptie curge in caz de pierdere totala, incepind de la a treizecea zi dupa expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit nici un termen, incepind de la a saizecea zi de la primirea marfii de catre transportator.

           

Aspect procedural: cand se calculeaza termenul de prescriptie trebuie sa se tina seama de faptul ca ziua indicata ca punct de plecare al prescriptiei actiunii nu este cuprinsa in termenul de prescriptie.

 

Suspendarea prescriptiei extinctive:

Regula - suspendarea curgerii prescriptiei extinctive este reglementata potrivit legii tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat.

Exceptie - formularea unei reclamatii scrise suspenda prescriptia pina in ziua in care transportatorul respinge reclamatia in scris si restituie documentele care erau anexate.

           

Aspecte procedurale privind reclamatia prealabila:

Priveste actiunile in care transportatorul are calitatea de parat.

Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului si a restituirii documentelor cade in sarcina partii care invoca acest fapt.

Reclamatiile ulterioare avind acelasi obiect nu suspenda prescriptia.

Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata nici sub forma de cerere reconventionala sau de exceptie.

 

Intreruperea prescriptiei extinctive:

Inreruperea prescriptiei extinctive este reglementata de legea tarii careia ii apartine instanta judecatoreasca sesizata cu judecarea cererii.

 

pentru BursaTransport.ro

Iacob-Anca & Asociatii - Societate Civila de Avocati