BursaTransport

Statistici BursaTransport

21.252 marfuri disponibile
2.700 camioane disponibile
12.387 marfuri in ultimele 24h
946 camioane in ultimele 24h
183 utilizatori online
21.590 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Pagina pentru imprimare

10-11-2004

Restrictii de weekend in Romania pentru autovehiculele peste 7,5 tone

A fost publicata Hotararea de Guvern nr. 1777 / 2004 care reglementeaza restrictiile de circulatie pe drumurile europene la sfarsit de saptamana si de sarbatorile legale.
Textul hotararii este publicat mai jos.


Hotarare nr.1777 din 21-10-2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala
(Publicat in MO nr.1029 din 8-11-2004)

Intemeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se introduce restrictia de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de sambata si duminica, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1*).

(2) Restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica si in zilele de sarbatoare legala in tot cursul anului intre orele 6,00-22,00.

(3) Pentru sectorul de drum national prevazut la pozitia1 din anexa nr. 1, restrictia prevazuta la alin. (1) se aplica pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane.

Art. 2. - In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
- vehicul - orice autovehicul rutier, avand cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractata de acesta;
- zile de sarbatoare legala - zilele in care nu se lucreaza, asa cum sunt prevazute la alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Acestea sunt:
a) 1 si 2 ianuarie;
b) prima si a doua zi de Pasti;
c) 1 mai;
d) 1 decembrie;
e) prima si a doua zi de Craciun;
- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.

Art. 3. - (1) Se interzice circulatia vehiculelor rutiere prevazute la art. 1, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1.

(2) Circulatia vehiculelor neinmatriculate, chiar daca sunt inregistrate la autoritatile locale, este interzisa in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala, in perioadele din an si in intervalele orare prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala, vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., precum si vehiculele care efectueaza transporturile prevazute in anexa nr. 2.

(2) Transporturile prevazute in anexa nr. 2, care nu se supun restrictiei de circulatie, se pot efectua daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin documente de insotire a marfii, in cazul persoanelor juridice;
b) incarcatura se incadreaza in una dintre categoriile prevazute si este justificata prin certificat de producator, in cazul persoanelor fizice romane;
c) marfa transportata ocupa cel putin jumatate din capacitatea de incarcare a vehiculului;
d) detin foaia de parcurs si, daca este cazul, ordinul de interventie, semnate de conducatorul unitatii sau de persoana desemnata.

Art. 5. - C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzatoare a sectoarelor de drum supuse interdictiei de circulatie, cu avizul politiei rutiere, si va informa participantii la trafic asupra restrictiilor impuse prin prezenta hotarare.

Art. 6. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 3, cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 se fac de catre:
a) personalul imputernicit din cadrul C.N.A.D.N.R.;
b) personalul din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 8. - Contraventiilor prevazute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si locuintei si al ministrului administratiei si internelor.

Art. 11. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Traian Panait,
secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta

Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.777.

ANEXA Nr. 1)

SECTOARELE de drumuri nationale europene (E) restrictionate din punct de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala**), precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei pentru zilele de sambata si duminica
___________
¦Nr. crt.¦ DN ¦ Traseul ¦ Perioada din an ¦ Intervalul orar ¦
¦ 1. ¦DN 1*) ¦Bucuresti -Ploiesti ¦01 ianuarie-31 decembrie¦00:00 - 24:00¦
¦ 2. ¦DN 1 ¦Ploiesti - Brasov ¦01 ianuarie-31 decembrie¦00:00 - 24:00¦
¦ 3. ¦DN 2 ¦Centura Bucuresti - Urziceni (int. cu DN 2A) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦ 4. ¦DN 2A ¦Urziceni (int. cu DN 2) - Slobozia ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦ 5. ¦DN 2A ¦Slobozia - Harsova - Constanta ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦06:00 - 22:00¦
¦ 6. ¦DN 39***)¦Constanta - Mangalia ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦06:00 - 22:00¦
¦ 7. ¦DN 5 ¦Centura Bucuresti - Giurgiu ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦06:00 - 22:00¦
¦ 8. ¦A 1 ¦Centura Bucuresti - Pitesti (int. cu DN 65B) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦07:00 - 22:00¦
¦ 9. ¦A 2 ¦Centura Bucuresti - Lehliu ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦07:00 - 22:00¦
¦10. ¦DN 1 ¦Vestem (int. cu DN 7) - Sibiu - Sebes - Alba Iulia - Cluj Napoca -Oradea ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦11. ¦DN 13 ¦Brasov - Sighisoara - Tg. Mures (int. cu DN 15) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦12. ¦DN 15 ¦Turda (int. cu DN 1) - Tg. Mures (int. cu DN 13) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦13. ¦DN 19A ¦Supuru de Sus (int. cu DN 1F) - Satu Mare ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦14. ¦DN 1F ¦Cluj Napoca - Zalau - Supuru de Jos (int. cu DN 19 A)¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦15. ¦DN 2 ¦Urziceni (int. cu DN 2A) - Buzau - Focsani - Bacau - Roman - Suceava ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦16. ¦DN 21 ¦Slobozia - Baraganul - Braila (int. cu DN 2B) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦17. ¦DN 24 ¦Tisita (int. cu DN 2) - Tecuci - Barlad - Crasna (int. cu DN 24B) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦18. ¦DN 24B ¦Crasna (int. cu DN 24) - Husi ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦19. ¦DN 28 ¦Sabaoani (int. cu DN 2) - Tg. Frumos - Iasi ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦20. ¦DN 2B ¦Braila (int. cu DN 21) - Galati ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦21. ¦DN 65 ¦Pitesti (int. cu DN 65B) - Slatina - Craiova ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦22. ¦DN 66 ¦Tg. Jiu - Hateg - Simeria (int. cu DN 7) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦ ¦23. ¦DN 7 ¦Pitesti (int. cu DN 65) - Rm. Valcea - Vestem (int. cu DN 1) ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦24. ¦DN 7 ¦Sebes (int. cu DN 1) - Deva - Arad ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦
¦25. ¦DN 79 ¦Arad - Chisineu Cris - Oradea ¦ 15 iunie-15 septembrie ¦08:00 - 20:00¦


*) Se aplica vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t in zilele de sambata, duminica si de sarbatoare legala, pentru intreaga perioada a anului.

**) Pentru zilele de sarbatoare legala din tot cursul anului restrictia se va aplica intre orele 6,00-22,00.

***) Se aplica in zilele de duminica in perioada 15 iunie-15 septembrie si in zilele de sarbatoare legala din tot cursul anului.

ANEXA Nr. 2

LISTA transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 alin. (2) din hotarare

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animala si vegetala:
I. Animale vii din toate speciile:
1. bovine;
2. porcine;
3. ovine;
4. cabaline, magari;
5. iepuri;
6. vanat;
7. animale de menajerie;
8. pasari, inclusiv pui de o zi;
9. pasari exotice;
10. colonii de albine;
11. broaste, melci vii;
12. fauna acvatica;
13. animale de companie (caini, pisici, maimute).
II. Carne si preparate din carne:
1. carne, indiferent de specie, inclusiv vanat, refrigerata si congelata;
2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o saptamana.
III. Lapte si produse lactate:
1. lapte lichid;
2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smantana si altele);
3. branzeturi;
4. unt, margarina;
5. inghetata.
IV. Oua si produse din oua:
1. oua de consum;
2. oua pentru incubatie;
3. produse din oua (melanj, maioneza).
V. Peste si produse din peste:
1. peste refrigerat si congelat;
2. icre de peste;
3. oua embrionate de peste;
4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o saptamana;
5. fructe de mare in stare proaspata.
VI. Pulpe de broasca, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele, in stare proaspata
VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutica
VIII. Paine si produse de panificatie proaspete
IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar
X. Material seminal
XI. Produse vegetale perisabile:
1. fructe si legume proaspete;
2. material saditor destinat plantarii (rasaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);
3. flori taiate;
4. plante ornamentale in ghivece.
B. Deplasarea vehiculelor care participa la interventii in caz de fenomene naturale care afecteaza caile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national
C. Transporturi funerare.
D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor calamitati sau dezastre naturale
E. Transporturi postale
F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti
G. Transporturi de marfuri sub temperatura controlata.Acest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.