Scrisoarea de trasura (contractul de transport CMR)

03-Dec-2009

Scrisoarea de trasura (contractul de transport CMR)

- mod de intocmire si continut -

 

 

 

Documentul de transport ce este reglementat prin Conventia CMR (Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele, incheiata la Geneva la 19 mai 1956) poarta denumirea de Scrisoare de trasura.

 

Acest document se intocmeste in 3 exemplare, toate avand aceeasi valoare. De regula, scrisoarea de trasura este intocmita de catre expeditor personal, insa aceasta mai poate fi intocmita de expeditor si prin reprezentant. Toate exemplarele trebuie, dupa completare, semnate atat de expeditor cat si de transportator. Semnaturile expeditorului si transportatorului putind sa fie imprimate sau inlocuite prin stampilele acestora. Exemplarele scrisorii de trasura au destinatie precisa: primul exemplar revine expeditorului, al doilea insoteste marfa pe toata durata transportului, iar al treilea revine transportatorului.

 

In cazul in care marfa de transportat trebuie sa fie incarcata de vehicule diferite sau daca este vorba de diferite feluri de marfa ori de loturi distincte, atat expeditorul cat si transportatorul are dreptul sa solicite intocmirea de scrisori de trasura pentru fiecare vehicul folosit sau pentru fiecare fel de marfa ori lot de marfuri.

 

Pentru intocmirea corecta si completa a scrisorii de trasura in mod uzual se foloseste formularul elaborat de Uniunea Internationala a Transportatorilor Rutieri. Ultimul model propus este din anul 2007.

 

Scrisoarea de trasura cuprinde trei categorii de informatii, unele sunt obligatorii, altele sunt aditionale iar altele sunt facultative.

 

Informatiile obligatorii ale unei scrisori de trasura sunt urmatoarele:

    a) locul si data intocmirii sale;

    b) numele si adresa expeditorului;

    c) numele si adresa transportatorului;

    d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia;

    e) numele si adresa destinatarului;

    f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase, denumirea lor general recunoscuta;

    g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;

    h) greutatea bruta sau cantitatea astfel exprimata a marfii;

    i) cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pana la eliberare);

    j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele;

    k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie si nici unei alte clauze contrare.

 

Informatiile aditionale, necesare insa nu obligatorii sunt urmatoarele:

    a) interzicerea transbordarii;

    b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;

    c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii;

    d) valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special la eliberare;

    e) instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii;

    f) termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;

    g) lista documentelor remise transportatorului.

 

In ceea ce priveste categoria informatiilor facultative, conventia prevede ca partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care ele o considera utila. Din aceasta categorie putem mentiona: clauze privind penalitatile de intarziere la incarcare/descarcare, penalitati de intarziere la plata facturii de transport, clauze privind solutionarea litigiilor pe calea arbitrajului comercial, etc.

 

Proba contractului de transport de face prin scrisoarea de trasura. Absenta, neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza nici existenta, nici valabilitatea contractului de transport. Scrisoarea de trasura face dovada, pana la proba contrarie, a conditiilor contractului si a primirii marfii de catre transportator. Practic, desi este util sa existe un singur document – scrisoarea de trasura CMR, partile pot avea doua inscrisuri, unul simplificat (scrisoarea de trasura CMR) si unul mai amplu care sa cuprinda toate aspectele pe care acestea au inteles sa le stabileasca referitor la acel transport.

 

Expeditorul raspunde pentru toate cheltuielile si daunele pricinuite transportatorului din cauza inexactitatii sau insuficientei:

    a) indicatiile obligatorii mentionate mai sus, literele: b), d), e), f), g), h) si j);

    b) indicatiile aditionale;

    c) oricaror alte indicatii sau instructiuni date de el pentru emiterea scrisorii de trasura sau pentru a fi inserate in acesta.

 

Transportatorul raspunde pentru toate cheltuielile si daunele pe care le-ar suporta persoana care are dreptul sa dispuna asupra marfii datorita omisiuni mentionarii clauzei obligatorii a indicarii faptului ca transportul este supus regimului stabilit prin conventia CMR si nici unei alte clauze contrare.

 

 

pentru BursaTransport.ro

avocat George Iacob-Anca

Iacob-Anca & Asociatii - Societate Civila de Avocati