Sistemul național RO e-Sigiliu

Informari |  19-Jan-2024

Prin Ordinul nr. 5/5/2024 publicat în M. Of. nr. 10 din 5.01.2024 s-a aprobat Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, reglementat prin Legea nr. 296/2023.  

 

Cui se aplica aceasta procedura?

Procedura se aplica transportatorilor rutieri de marfă români sau străini, precum si persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operațiuni vamale ori de mișcare a produselor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale.

 

Ce este Sistemul național RO e-Sigiliu si care este scopul implementarii acestuia?

Sistemul național RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicații informatice și a unor dispozitive inteligente care asigură autorităților competente accesul la informații privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale. Sistemul național RO e-Sigiliu se aplica pentru asigurarea respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal, pe teritoriul României.

 

Cum functioneaza?

Sistemul național RO e-Sigiliu implementează o metodă automatizată și rapidă, bazată pe utilizarea unor dispozitive inteligente și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

 

Cand se utilizeaza RO e-Sigiliu?

Pentru a se stabili situatiile in care se utilizeaza sistemului național RO e-Sigiliu, se va efectua o analiza de risc pentru monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale, analiza care va avea în vedere următoarele criterii de risc:

a) natura bunurilor transportate;

b) valoarea bunurilor;

c) restricții/prohibiții la import;

d) regimul de taxare;

e) bunuri din categoria produselor accizabile;

f) ruta de transport utilizată;

g) informații provenite de la alte instituții naționale și internaționale de aplicare a legii; h) transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire și combatere a activităților economice ilicite;

i) existența informațiilor cu privire la implicarea în activități de fraudă vamală/fiscală a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor;

j) operatorul economic beneficiar se află în consemn din următoarele motive:– operatorul economic nu a fost regăsit la sediul social, domiciliul fiscal sau punctele de lucru declarate;– furt de identitate - transporturile intracomunitare anterioare au fost efectuate în numele unui contribuabil, fără ca acesta să aibă cunoștință de respectivele transporturi;– istoric fiscal inadecvat (incoerența datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil în comparație cu datele și informațiile transmise de terți, desfășurarea de acțiuni ce au ca scop reducerea profitabilității din perspectiva nivelului de declarare, nedepunerea declarațiilor fiscale);– au fost emise decizii de măsuri asigurătorii, iar creanța estimată nu a fost acoperită integral în ordinea prevăzută de lege.

 

Montarea/scoaterea sigiliului:

Este important de retinut faptul ca montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezența conducătorului mijlocului de transport monitorizat. În cazul în care mărfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestuia poate asista și comisionarul în vamă sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, după caz. Fișa de monitorizare și procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de către conducătorul mijlocului de transport.

Astfel, conducătorul mijlocului de transport este obligat: a) să permită montarea e-Sigiliului de către autoritatea competentă pe mijlocul de transport; b) să semneze un angajament de plată; c) să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului. Daca dispozitivului inteligent montat dispare sau suferă deteriorări, transportatorul rutier de marfă va fi este obligat să plătească contravaloarea acestuia, conform angajamentului de plată.

 

Atentie! Ruta de transport va fi declarată de conducătorul mijlocului de transport, iar aceasta va fi agreată și consemnată de autoritatea competentă.

 

In ceea ce priveste scoaterea e-Sigiliului, la prezentarea mijlocului de transport la destinația de pe teritoriul național/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmează să părăsească teritoriul național, autoritatea competentă care scoate e-Sigiliul verifica integritatea compartimentului marfă care a făcut obiectul sigilării, opreste functionarea e-Sigiliului din aplicația informatică de monitorizare si il scoate de pe mijlocul de transport.

 

Interventia in cazul producerii unor evenimente in perioada de monitorizare.

Monitorizarea prin serviciul de dispecerat functioneaza in permanenta 24/7, existand disponibile echipe de control pentru intervenție pe timp de zi și de noapte, în baza informațiilor transmise de către dispecerate. În cazul intervenției ca urmare a producerii unui eveniment, echipa de control stabilește cauzele producerii acestuia și procedura care trebuie urmată în funcție de eveniment.

 

In situatia in care dacă în urma unui eveniment nu se pot remedia defecțiunile de stare sau de funcționare a e-Sigiliului aplicat pe mijlocul de transport și dacă acesta nu poate fi înlocuit în condiții optime de timp și de spațiu, mijlocul de transport va fi însoțit de echipa de control până la destinație.

 

Atentie! Conducătorul auto este obligat să anunțe de îndată autoritatea competentă care a inițiat procedura de monitorizare sau serviciul de dispecerat, în cazul unui accident rutier în care a fost implicat ori al altor evenimente sau cazuri de forță majoră care au avut ca rezultat modificarea în orice fel a modului de amplasare ori de funcționare a e-Sigiliului.

 

***

Va rugam sa rețineți că prezentele informații reprezintă o sinteză neexhaustivă a prevederilor legale care reglementează Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, efectuata in scop strict informativ.

 

 

CIUCA MARIUS FLORIN - avocat BursaTransport/123Cargo

Sistemul național RO e-Sigiliu
Formular asistenta