BursaTransport

Statistici BursaTransport

24.734 marfuri disponibile
1.712 camioane disponibile
815 marfuri in ultimele 24h
143 camioane in ultimele 24h
124 utilizatori online
21.834 utilizatori activi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Ce au intrebat altii

REAL CASTILIA BUXY SRL
Florian Buca -- 27-03-2017
Descrierea problemei :

Buna ziua.Am firma transport cu autoutilitare MMA 3,5 t.Pot intermedia curse transport marfa tot pentru auto MMA 3,5 t??

Intrebare :

Un caraus poate intermedia curse??? MMA 3,5 t

Raspuns :

Cu privire la activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, acestea se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, urmând a fi executate de operatorul economic, în numele său, prin intermediul unui operator de transport. În executarea activităţii de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic încheie contracte de transport în nume propriu, fiind răspunzător de efectuarea transportului faţă de beneficiarul acestuia. Activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost se realizează pe bază de contracte, prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte. Potrivit legislatiei in vigoare, activităţile conexe transportului rutier se efectuează de către operatorii economici numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de către autoritatea competentă. Licenţa pentru activităţi conexe se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani. În vederea eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) bază materială; b) competenţă profesională; c) onorabilitate; d) capacitate financiară. În situaţia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către un operator pentru activităţi conexe transportului rutier în mai multe locaţii, autoritatea competentă eliberează câte o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


ROXKLAUD COMPANY SRL
Badea Claudiu -- 13-02-2017
Descrierea problemei :

Buna seara, astazi a fost oprit soferul la control de isctr In urma controlului, soferul nu a avut asupra lui copia comforma a masini ( au verificat o in baza de date si este valabila), drept urmare cei de la isctr au zis ca firma va fi amendata cu 4000 de lei pentru lipsa actului I-au dat soferului toate actele inapoi, plus un proces in care scrie ca soferul a fost controlat si este ok ca timpi de conducere etc Nu a semnat nici o hartie in care sa scrie ca o sa vina amenda la firma pentru lipsa licentei Poate sa-mi vina amenda? Sau doar l-a speriat pe sofer? Din cate am inteles, trebuia sa-i dea soferului un proces ceva prin care lua la cunostinta despre amenda In situatia in care firma va fi amenda, se poate depune contestatie? Avand in vedere ca este o abatere minora, si prima amenda data pe aceasta firma de catre isctr? Majoritatea au spus ca trebuia dat doar avertisment Multumesc

Intrebare :

Amenda

Raspuns :

Desi, din prezentarea situatiei de fapt de catre dvs. nu reiese cu exactitate ce reprezinta acel document care i-a fost inmanat soferului, va facem cunoscut in cele ce urmeaza modul in care se incheie, se comunica si se contesta procesul verbal de contraventie. Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor, iar comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se va face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport


TRANS NOVA IMPEX SRL
MAGDA -- 10-02-2017
Descrierea problemei :

Buna seara, am avut un incident neplacut cu firma Holzindustries Baco Comanesti pentru care am incarcat din Germania un camion 22 tone, iar in vama la Nadlac, camionul a fost amendat pentru depasire de greutate pe axe. Doresc sa stiu exact unde anume este stipulat cine se face raspunzator de depasirea greutatii pe axe. In Conventia CMR nu am gasit un articol clar in acest sens. Si pentru un alt caz de depasire de greutate pe axe: cum poate urmari soferul daca marfa este incarcata corespunzator in camion, daca cei X paleti nu au toti aceeasi greutate, iar pe paleti este trecuta greutatea totala a intregii incarcaturi si nu a fiecarui palet? Multumesc anticipat pentru raspunsul dvs.

Intrebare :

Cine este raspunzator de depasirea de greutate pe axe?

Raspuns :

Raspunsul la intrebarea dvs. se regaseste in dispozitiile art. 41 alin. 10 din O.G. nr 43/1997, privind regimul drumurilor, completata si modificata, in sensul ca: Responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise fara AST sau cu nerespectarea oricareia dintre conditiile înscrise în AST revine: a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport; b) persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situatia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport; c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevazute la lit. a) si b) nu pot fi identificate; d) conducatorului auto, în cazul în care persoanele prevazute la lit. a), b) si c) nu pot fi identificate; e) expeditorului, conform responsabilitatilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare. Mai departe, va aducem la cunostinta faptul ca potrivit art. 6 alin. 1 din CMR, scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele date: a) locul si data intocmirii sale; b)numele si adresa expeditorului; c) numele si adresa transportatorului; d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia. e) numele si adresa destinatarului; f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase, denumirea lor general recunoscuta; g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor; h) greutatea bruta sau cantitatea altfel exrpimata a marfii; i) cheltuielile aferente transportului (pt de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pina la eliberare); j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele; k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie si nici unei alte clauze contrare. Expeditorul raspunde pentru toate cheltuielile si daunele pricinuite transportatorului din cauza inexactitatii sau insuficientei indicatiilor mentionate in articolul 6 paragraful b),d),e),f),g),h) si j). Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport


KRISADE ENERGOGRUP SRL
JURCA NICU -- 17-01-2017
Descrierea problemei :

Buna ziua. Am efectuat un transport pe ruta RO-D, in luna august 2016, la descarcare marfa prezenta zgaraieturi, conform celor spuse telefonic de sofer si transmise dupa aproximativ 1 luna de firma beneficiare prin cateva poze , pe email. De precizat este ca marfa a a fost ancorata de firma expeditoare din RO. La descarcare in D, nu a fost intocmit nici un fel de proces verbal cu soferul nostru, soferul a lasat copia dupa asigurare CMR , iar noi( caraus) am avizat dauna in RO. In termen de 5 luni de la incident firma beneficiara din D , firma din RO ( care este partenera cu cea din D), sau casa de expeditii cu care am luat cursa , nu au putut sa ne puna la dispozitie nici o data concreta cu privire la dauna ( nu avem proces verbal, nu exista plan de incarcare pt. marfa, nu exista poze care sa arata marfa deteriorata era in camionul nostru). Am primit in schimb un e-mail, cu niste sume enorme facand comparatie la pretul transporului, care in devizul lor este in suma aprope dubla fata de cea oferita pentru noi. Firma expeditoare avea obligatia sa ne plateasca transportul la primirea dcumentelor. Deoarece pe CMR este trecut „ marfa deteriorata datorita neasigurarii corespunzatoare a incarcaturii”, factura de tansport nu a fost incasat de noi . Din cauza celor prezentate mai sus si a declaratiei soferului nostru , cei de la asigurari nu despagubesc dauna, iar cei de la firma de expeditie ne sugereaza sa dam vina pe sofer si sa schimbam declaratia, prin care sa afirmana ca noi am ancorat marfa ( Absurd).

Intrebare :

Avem varianta sa recuperam banii pentru transport ?

Raspuns :

Referitor la speta dvs., va aduc la cunostinta faptul ca potrivit art. 17 din CMR, transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avarie, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cat si pentru intarzierea in eliberare. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a prepusilor acesteia. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pana la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele fapte: a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura; b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avarie, cind aceste marfuri nu sunt ambalate sau sunt rau ambalate; c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului; d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierderea totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor; e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor; f) transportul de animale vii. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decat in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna. Art. 18 prevede faptul ca sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului. Cand transportatorul stabileste ca, tinand seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avaria a putut sa rezulte din unul sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri. Avand in vedere cele mai sus aratate, coroborate cu faptul ca expeditorul a incarcat/manipulat/ancorat marfa, apreciez ca in speta dvs. nu poate fi angajata raspunderea transportatorului, motiv pentru care va recomand sa solicitati expeditorului plata contravalorii transportului respectiv, iar, in caz de refuz, din partea acestuia, urmeaza sa va adresati instantei de judecata in vederea solutionarii litigiului. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


APOPMARI SRL Experienta 10+
IONESCU MARICEL CATALIN -- 04-12-2016
Descrierea problemei :

cum se optine autorizatie pe ruta NADLAC . BUDAPESTA PE LUNGIME CAMIONUL ' REMORCA TANDEM .MARFA DEPASESC 20200METRI

Intrebare :

NADLAC BUDAPESTA

Raspuns :

Pentru a obtine o autorizatie in Ungaria ptr un transport agabaritic se va proceda astfel: Pentru efectuarea unui transport de marfa a carui greutate sau dimensiuni depasesc valorile maxim autorizate este necesara solicitarea unei autorizatii speciale de la: Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Utvonalengedelyezesi osztaly (Route license department) Adresa: 1024 Budapest, Str. Fenyes Elek, Nr. 7-13 Program de lucru: 08:00-12:00 Tel.: +36-1-819-9000 Fax: +36-1-819-9540 Website: www.kozut.hu Pentru obtinerea unei autorizatii de transport agabaritic pe teritoriul Ungariei este nevoie sa descarcati formularul de cerere de la adresa http://internet.kozut.hu/utvonalengedelyezes/Documents/13_2010_X5_NFM.xls. Formularul trebuie completat in limba maghiara si trimis la nr. de fax +36-1-819-9540. Confirmarea raspunsului in legatura cu aprobarea autorizatiei se cere telefonic la nr. de telefon +36-1-819-9000. Aceste autorizatii se vor putea ridica de la punctele de trecere a frontierei care au fost indicate in formularul de cerere. Plata de 1000 FT (taxa de baza) pentru eliberarea autorizatiei se va face numai in moneda Forint in contul Magyar Kozut KHT, iar pentru surplusul de greutate plata se va face in punctul de trecere a frontierei dupa ce camionul va fi cantarit de catre autoritati. Autorizatiile pentru transporturile cu greutati depasite se elibereaza numai pentru un anumit traseu, in timp ce autorizatiile pentru transporturile cu volum depasit pot fi solicitate pentru anumite perioade de timp, indiferent de traseu (inclusiv un an). Greutati si dimensiuni maxime autorizate UNGARIA INALTIME 4,00 m LATIME motor/remorca 2,55 m frigorific 2,55 m Cu izolatie termica armata 2,60 m LUNGIME vehicul motor 12,00 m remorca 12,00 m vehicul articulat 16,50 m tren rutier Camion + 1 remorca 18,75 m camion + 2 remorci 24,00 m GREUTATE PE AXA O singura axa 10,00 t axa motoare, daca este echipata cu pneuri jumelate si suspensie pneumatica sau echivalenta 11,50 t axa tandem a unui vehicul cu motor, cu o distanta intre axe de <1,00 m 11,50 t 1,00 m la mai putin de 1,30 m 16,00 t 1,30 m la mai putin de 1,80 m 18,00 t 1,30 m la mai putin de 1,80 m si axa motoare este echipat cu pneuri jumelate si suspensie pneumatica sau echivalent, sau fiecare axa drive-ul este echipat cu gemene anvelope si sarcina maxima pe axa nu depaseste 9.5 t 19,00 t axa tandem a unei remorci sau semi-renorci, cu o distanta intre axe de < 1,00 m 11,00 t 1,00 m la mai putin de 1,30 m 16,00 t 1,30 m la mai putin de 1,80 m 18,00 t axa tridem a unui autovehicul, cu o distanta intre axe de 1,30 m sau mai putin 22,00 t Peste 1,30 m 24,00 t axa tridem a unei remorci sau semi-remorca, cu o distanta intre axe de 1,30 m sau mai putin 21,00 t Peste 1,30 m 24,00 t GREUTATI MAXIME AUTORIZATE vehicul motor cu 2 axe 18,00 t cu 3 axe 25,00 t cu 3 axe, daca axa motoare este echipata cu pneuri jumelate si suspensie pneumatica sau echivalenta, sau fiecare axa motoare este echipata cu pneuri jumelate si sarcina maxima pe axa nu depaseste 9,5 t 26,00 t Cu 4 axe sau mai multe 30,00 t cu 4 axe sau mai multe, daca dintre axe sunt de directie si axa motoare este echipata cu pneuri jumelate si suspensie pneumatica sau echivalenta, sau fiecare axa motoare este echipata cu pneuri jumelate si sarcina maxima pe axa nu depaseste 9,5 t 32,00 t Remorca cu 2 axe 18,00 t cu 3 axe 24,00 t vehicul articulat cu 3 axe 28,00 t cu 4 axe (2+2) 36,00 t cu 5/6 axe (2+3, 3 +2/3) 40,00 t tren rutier cu 4 axe 36,00 t cu 5/6 axe (2+3, 3 +2/3) 40,00 t Cu 5/6 axe (3+2/3), pentru transportul de containere ISO 40 44,00 t Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


EXTRANS GYM SRL Toti utilizatorii companiei au dubla autentificare activata
Onofrei Ionut -- 07-11-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, ca si alti colegi am cazut in capcana unei doamne, care mi-a zis ca nu are timp sa-mi trimita comanda,dar transportul trebuie facut urgent. Totul a fost in regula cu transportul, am livrat la timp,nu a fost nici o problema. De o luna nu ne mai raspunde la telefon, a raspuns de fapt acum o saptamana a zis ca ne suna in 10 min,dar nu ne-a mai sunat. Pacat ca exista astfel de oameni si pacat ca nu pot declara incident de plata

Intrebare :

Cum este de procedat cu astfel de transportatori?

Raspuns :

Pentru a putea sa va oferim o solutie cat mai concreta, avem nevoie de mai multe informatii, in sensul ca desi, nu ati avut comanda de transport sau contract de transport, ce alte documente aveti? Exista CMR, alte documente din care sa rezulte efectuarea acelui transport? Ati corespondat pe email ? Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


TRANSECRIERU SRL - SOCIETATE...
Ciprian Constantin -- 28-10-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua. Speța este urmatoarea: am fost contactat de o persoana telefonic pentru efectuarea unu transport de fructe din Spania in București. Am negociat prețul telefonic cu plata înainte de descarcare, urmând ca a doua zi sa imi trimită comanda. Am trimis camionul la incarcare la depozit însă un interpus al clientului a preluat camionul si la dus in câmp unde a fost pus sa aștepte 72 ore pana sa cules marfa.Nici pana in ziua de astazi nu am primit comanda sau contract de transport. Dupa incarcare am anuntat clientul ca o sa ii facturez timpul de așteptare!acesta a confirmat ca întâi sa descarc marfa si apoi imi da banii, Eu am refuzat pentru ca mi se pare ceva ilegal aici ! Menționez nici pana in ziua de astazi nu am primit contractul de transport.

Intrebare :

Fiind vorba de fructe cum imi pot recupera banii pe transport având in vedere ca clientul nu a trimis nicio comanda?putem valorifica marfa?

Raspuns :

Pentru a putea sa va oferim un raspuns cat mai concret, avem nevoie de mai multe informatii, in sensul ca desi, nu ati avut comanda de transport sau contract de transport, ce alte documente aveti? Exista CMR, alte documente din care sa rezulte efectuarea acelui transport? V-a achitat transportul, fiind in litigiu doar facturarea timpului de asteptare sau nu a achitat nimic? Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


ADLER TRANS SRL Experienta 10+
BALLO ANTAL -- 27-10-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, dupa descarcare la o firma din Brasov,la iesire din curte soferul a atins stalpul portii,care sa inclinat putin. Firma de expeditie ne-a trimis o poza,noi am sunat la asigurare,cei care ne-au spus ca firma pagubita trebuie sa depuna cerere de despagubire.Noi am trimis pe email asigurarea catrefirma de expeditie. Plata transportului era stabilit la primirea documentelor.Au trecut 3saptamani,si inca nici nu promit,ca o sa plateasca. Ieri noapte am trecut pe langa firma din Brasov si am fotografiat poarta,care este stabilizata cu o placa de fier si 4 suruburi. Este legal,ca in situatia data sa nu ne platesca transportul? Cu stima Szentes Judit

Intrebare :

plata transportului in caz de daune provocate

Raspuns :

Cu referire la speta dvs. va aduc la cunostinta dispozitiile art. 49 din Legea nr. 136/1995 care stipulează că asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudicii de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie, şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil. Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Ordinul nr. 14/2011 enumeră în mod expres, în art. 26, riscurile şi pagubele acoperite de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii prin accidente de vehicule. Astfel, potrivit normei legale, ca efect al asigurării obligatorii R.C.A., se acordă despăgubiri pentru: - vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; - pagube materiale; - pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat; - cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată. O altă categorie de riscuri acoperite de această formă de asigurare o constituie cele care au cauzat prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv prejudiciul produs datorită desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii sau ataşului tractate de vehicul. Sunt acoperite riscurile ce au cauzat prejudiciul produs din clupa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului: - a condus vehiculul fără consimţământului asiguratului; - nu este titularul unui permis care să-i dea dreptul să conducă vehiculul respectiv; - nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv. Normele prevăd că sunt acoperite şi riscurile cauzatoare a prejudiciului produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediu altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate. O ultimă categorie de riscuri acoperite prin asigurarea de răspundere obligatorie auto o reprezintă cea privind prejudiciile consecinţă a deschiderii în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, a uşilor vehiculului de către pasagerii acestuia, fără a se asigura că nu pun în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic. Avand in vedere cele aratate mai sus, societatea prejudiciata va fi despagubita de catre asigurator. In nici un caz nu se va proceda la neplata transportului efectuat. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


IULIANA 2001 SRL Experienta 10+
TUDORACHE SILVIU -- 21-10-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, in anul 2015 am declarat incidentul de plata cu nr. BIP - 129745 in cauza fiind firma HIDROPLASTO SRL.Am efectuat 3 curse pt aceasta firma si am intocmit 3 facturi care nu au fost achitate nici la aceasta data.La momentul actual suntem in instanta cu aceasta firma pentru 2 facturi in valoare de 17023.53 lei urmand ca dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sa incepem alta actiune in instanta pentru cea de a treia factura in valoare de 8484.66 lei.Deoarece a treia factura nu face obiectul nici unei spete judecatoresti am dori ca aceasta sa fie considerata incident de plata si prin urmare sa fie publicata.Va multumim si asteptam un raspuns din partea dvs. Cu stima administrator al SC IULIANA 2001 SRL

Intrebare :

Publicare incident?

Raspuns :

De principiu, puteti solicita publicarea incidentului privind neplata facturii in valoare de 8484,66 lei. Administratia BurseiTransport va verifica cu acea ocazie, indeplinirea urmatoarelor conditii, ( pe baza documentelor pe care le veti prezenta) si anume: - aceasta factura sa nu rezulte din acelasi raport juridic cu primele doua (acelasi contract/comanda) - aceasta factura sa nu faca obiectul dosarului aflat in instanta (dovada se va face cu copia sentintei judecatoresti sau cererea de chemare in judecata vizata de registratura instantei) - sa indeplineasca celelalte conditii conform Regulamentului BurseiTransport Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


IBERIA LOGISTIK EXPRES SRL
Cojocaru Greta -- 14-10-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, Va rog sa ma ajutati in rezolvarea problemei de mai jos: Am dat comanda de incarcare din Turcia pt Romania (FTL) avea mai multe locuri de incarcare . A incarcat , totul ok.La vama de import din Romania, au constatat ca a ajuns marfa in Romania , fara documente de export . ( pentru 4 tone). S-a obtinut ulterior factura marfii pe email. Dar datorita faptului ca nu s-au facut documente de export pe marfa respectiva, clientul roman, a trebuit sa plateasca taxe vamale , si nu a mai beneficiat de acordul dintre state , de a nu mai avea taxe vamale pe ea. Mentionez ca taxele vamale sunt in cuatum de aprox 5000 de lei . Clientul a platit aceste taxe vamale si ne solicita reducerea facturii de transport exact cu aceasta suma. Transportatorul nu este de acord. S-au facut demersuri pt obtinerea ulterioara a documentului de export ( de origine), dar fabrica din TR refuza.

Intrebare :

Putem penaliza transportatorul cu cei 5000 de lei ?

Raspuns :

Cu privire la speta dvs., in primul rand, va amintim datele pe care trebuie sa le contina scrisoarea de trasura, respectiv: a) locul si data intocmirii sale; b)numele si adresa expeditorului; c) numele si adresa transportatorului; d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia. e) numele si adresa destinatarului; f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase, denumirea lor general recunoscuta; g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor; h) greutatea bruta sau cantitatea altfel exrpimata a marfii; i) cheltuielile aferente transportului(prt de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pina la eliberare); j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele; k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie si nici unei alte clauze contrare. In al doilea rand, precizam faptul ca potrivit Conventiei CMR, in vederea indeplinirii formalitatilor de vama si a altora care trebuie facute inainte de eliberarea marfii, expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de trasura sau sa puna la dispozitia transportatorului documentele necesare si sa-i furnizeze toate informatiile cerute. Transportatorul nu este obligat sa examineze daca aceste documente si informatii sint exacte sau suficiente. Expeditorul este raspunzator fata de transportator pentru toate daunele care ar putea rezulta din lipsa, insuficienta sau din neregularitatea acestor documente si informatii, in afara de cazul in care culpa este a transportatorului. Transportatorul este raspunzator ca si un comisionar de consecintele pierderii sau utilizarii inexacte a documentelor mentionate in scrisoarea de trasura si care o insotesc sau care i s-au predat; totusi, despagubirea pusa in sarcina sa nu o va depasi pe aceea care ar fi datorata in caz de pierdere a marfii. Din dispozitiile legale mai sus amintite, rezulta faptul ca raspunzator pentru lipsa documentelor necesare pentru indeplinirea formalitatilor vamale este expeditorul, si, nu transportatorul. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


MIROMAR SPRINT TRUCK SRL Toti utilizatorii companiei au dubla autentificare activata
MIHAI IORDACHIUS -- 17-09-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, In data de 16.08.2016 am primit la sediul firmei o amenda din Ungaria pentru nerespectarea traseului.Am facut traseul pentru iesirea din tara pe M43 dar pe bon a aparut ca trebuia sa merg pe M43 dar sa ies pe la Nadlac. As vrea sa platesc amenda dar la banca pot plati in euro si nu stiu daca este corect,iar la posta nu se poate.

Intrebare :

Unde si cum platesc amenda?

Raspuns :

Odată cu emiterea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sunt precizate şi locurile unde se pot plăti amenzile. Plata amenzilor se va efectua prin intermediul serviciilor poştale, instituţiilor financiar bancare sau a instrumentelor de plată electronică, precum şi prin Sistemul electronic naţional de plată online a taxelor şi impozitelor utilizand cardul bancar. Asa cum spuneam, în înştiinţările de plată care însoţesc procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt indicate modalităţile de achitare a amenzii, precum şi ce trebuie făcut cu dovada păţii respective. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


ROLICOM SRL Experienta 10+
Durican Florin -- 16-09-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, Specific ca sunt asigurata in sistemul public de sanatate. Ma ranesc intr-un accident rutier , de munca sau casnic, in toate cauzele fiind vina mea, si este necesara spitalizare mai mare de 3 zile. Trebuie ca eu sa suport cheltuielile de spitalizare ce depasesc 3 zile? Multumesc, Diana Durican

Intrebare :

Trebuie ca cel accidentat ,din a carui culpa s-a produs accidentarea, sa suporte cheltuielile spitalicesti ce depasesc primele 3 zile /

Raspuns :

Serviciile medicale care nu sunt decontate din FNUASS, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt următoarele: a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, asistența medicală la locul de muncă, asistența medicală a sportivilor; b) unele servicii medicale de înaltă performanță, altele decât cele prevăzute în norme; c) unele servicii de asistență stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme; d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; e) corecțiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepția reconstrucției mamare prin endoprotezare în cazul intervențiilor chirurgicale oncologice; f) unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme; g) serviciile medicale solicitate și eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților și eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraților, cu excepția celor prevăzute în norme; h) fertilizarea in vitro; i) asistența medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacității de muncă, a încadrării și reevaluării gradului de handicap; j) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului; k) contribuția personală din prețul medicamentelor, al unor servicii medicale și al dispozitivelor medicale; l) serviciile medicale solicitate de asigurat; m) unele servicii și proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme; n) cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile medico-sociale; o) serviciile acordate în cadrul secțiilor/clinicilor de boli profesionale și cabinetelor de medicină a muncii; p) serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi; q) cheltuielile de personal pentru medici, farmaciști și medici dentiști pe perioada rezidențiatului; r) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului; s) cheltuielile de personal pentru medicii și personalul sanitar din unitățile sau secțiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare și reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; ș) activitățile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie; t) cheltuielile prevăzute la art. 93 alin. (5) și, după caz, alin. (5^1) și alin. (5^5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru unitățile de primire a urgențelor și compartimentele de primire a urgențelor cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgență, aprobate în condițiile legii. Cat priveste cheltuielile de spitalizare in cazul unui accident rutier, sunt aplicabile dispozitiile art. 313 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății: (1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instantelor judecătorești, indiferent de faza de judecată. (2) Furnizorii de servicii care acordă asistență medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidență distinctă a acestor cazuri și au obligația să comunice lunar Casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuala această evidență, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de Casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective. Dacă autorul accidentului rutier (sau casnic) este el însuși rănit în urma accidentului şi are asigurare de sănătate sau este co-asigurat, spitalul suportă toate cheltuielile specifice spitalizării şi îngrijirilor medicale pentru vătămarea corporală respectivă. În această situație, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va suporta toate cheltuielile și va deconta spitalului toate costurile medicale realizate, pentru că asigurarea de sănătate își produce toate efectele. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


CLIO SRL Experienta 10+
CRISAN MIHAI -- 07-09-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua, in data de 30.08.2016 am contractat o cursa din Scwerin pentru Popesti Leordeni de la compania Acord Trans Grup SRL.Descarcarea era programata conform comenzii pe data de 02.09.2016 vineri.Din cauza ca pe Slovacia joi a fost restrictie generala de circulatie intre 00:00-22:00 soferul nu s-a incadrat sa treaca Slovacia in doua programe cum era stabilit si a trebuit sa opreasca la iesire din Polonia,intrare in Slovacia.Am anuntat firma prin mail de faptul ca doar luni va putea livra masina si am fost intrebat pe la ce ora voi putea fi acolo.Am confirmat ora 12:---13:00.Din cauza unui mare accident pe autostrada Bucuresti-Pitesti si a grevei din Bucuresti de luni centura a fost blocata si s-a circulat extrem de greu .Soferul a ajuns la descarcare pe la ora 17:00 anuntand intarzierea si situatia in prealabil.De descarcat l-au descarcat la ora 23:30 seara iar domnul client final mi-a scris o o intreaga istorie pe CMR la rubricile unde vi scrise numerele de colete si kg marfii prin care spune ca :"livrarea s-a facut astazi 05..09 ora 18:00 desi trebuia sa ajunga vineri 02.09 ora 16:00 .Datorita intarzierii avem de platit cazare si servicii diurna delegatului din Germania 3 zile .Vom emite factura de penalizare pentru costuri suplimentare".Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez si daca au temei legal sa ne penalizeze cu toate ca s-a anuntat intarzierea masinii din motive independente de noi.Toate cele explicate mai sus pot fi sustinute cu probe GPS si cu stirile din Mass Media referitoare la accident si protestul din 05.09 din Bucuresti .

Intrebare :

Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez si daca au temei legal sa ne penalizeze cu toate ca s-a anuntat intarzierea masinii din motive independente de noi.Toate cele explicate mai sus pot fi sustinute c

Raspuns :

Raspunsul la intrebarea dvs. se desprinde din dispozitiile CONVENTIEI din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele, semnata la Geneva (CMR*), respectiv: Art. 17 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avarie, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cat si pentru intarzierea in eliberare. 2. Trasportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intarzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului. In cazurile in care, potrivit legii aplicabile, pierderea, avaria sau intarzierea survenita in cursul unui transport supus prezentei conventii, pot da loc unei reclamatii extracontractuale, transportatorul se poate prevala de dispozitiile prezentei conventii care exclud raspunderea sa sau care determina ori limiteaza despagubirile datorate. Asadar, facand dovada faptului ca intarzierea s-a datorat unor circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni, acesta este exonerat de raspundere. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


LOTRIOARA TUR SRL
Voicu Nicolae Ciprian -- 11-08-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua , Ma numesc Elena Voicu de la LOTRIOARA TUR , am un camion de 1.5 tone si pleaca cu marfa vineri in FRANTA . Am rugamintea daca ma puteti ajuta sa imi spuneti ce acte trebuie sa detina soferul si masina la bord pe teritotiul Frantei in cazul in care il opreste politia .Va multumesc !

Intrebare :

acte necesare pe teritoriul Frantei

Raspuns :

Raspunsul la intrebarea dvs. se regaseste in Ordinul nr. 598/1999 privind efectuarea controlului specific al vehiculelor rutiere de catre Ministerul Transporturilor la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, respectiv in Anexa II. Ordinul mai sus aratat prevede documentele care trebuie sa se afle la bordul vehiculelor rutiere care efectueaza transport international, dupa cum urmeaza: I. Vehicule inmatriculate in Romania A. Pentru toate tipurile de transport: 1. licenta de transport insotita de caietul de sarcini (copie xerox), vizata pe anul in curs de reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis-o; 2. licenta de executie pentru transport international (in original); 3. certificatul de inmatriculare a vehiculului, insotit de talonul de inspectie tehnica; 4. permisul de conducere al conducatorului auto; 5. diagrama tahograf pentru autovehiculele de marfa cu sarcina utila mai mare de 3,5 tone, pentru microbuze (>9 locuri) si autobuze; 6. asigurarea civila si cartea verde, efectuata de o societate de asigurari din Romania; 7. documentele specifice solicitate de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in vederea indeplinirii obiectivelor controlului efectuat de aceasta: a) autorizatia speciala de transport (in original) pentru eventuale depasiri de limite maxime admise (greutate si/sau gabarit), eliberata de administratorul drumurilor pe care a circulat (la iesirea din Romania); b) documente specifice reglementate pentru transporturile umanitare cu destinatia Romania (la intrare); c) talonul din MTC (matca + talon + chitanta) eliberat la intrare (la iesire) in cazul tranzitarii teritoriului Romaniei; d) alte documente impuse pe parcurs prin reglementari interne sau internationale. B. Pentru transportul de marfuri Documentele precizate la cap. A, precum si urmatoarele: 1. documente de insotire a marfii (facturi, avize etc.); 2. scrisoare de transport international - CMR; 3. carnet TIR (daca circula sub conventia TIR); 4. certificatul de agreere vamala (daca circula sub conventia TIR); 5. autorizatii emise de Ministerul Transporturilor (MT) din tarile de tranzit sau de destinatie (daca este cazul). Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.com


AUTOMAN TRANS SRL
IONITA DRAGOMIR -- 27-07-2016
Descrierea problemei :

Buna ziua ! Ma numesc Ionita Dragomir,administrator al SC Automan Trans Srl.Am rugamintea sa-mi spuneti ce sa fac in cazul in care eu sunt Caraus si clientul meu nu a platit suma de 15000 lei + tva de mai mult de 2 ani iar acum am primit comanda de transport si am marfa lui in camionul meu ? Va multumesc anticipat ! Cu stima ! Ionita Dragomir 0723186383 Automan Trans Srl. Bucuresti RO. ID. 31837

Intrebare :

Ce sa fac ,este legal sa retin marfa pana face dovada platii din urma ?

Raspuns :

Va sfatuiesc sa va indepliniti obligatiile contractuale in mod corespunzator, in sensul de a livra marfa, si, in nici un caz, nu o veti retine, intrucat riscati sa vi se intocmeasca dosar penal pentru infractiunea de furt/ abuz de inredere.In plus poate fi sesizata BursaTransport cu privire la incidentul de transport. Mai mult veti putea fi raspunzator de prejudiciile aduse clientului pentru intarzierea predarii marfii, societatea d-voastra fiind in culpa. Trebuia sa nu acceptati o noua comanda, daca aveati cunoastinta despre neseriozitatea clientului sau sa solicitati plata creantei vechi inainte de a prelua noua comanda. Cat priveste creanta dvs., aveti la indemana cai legale in vederea recuperarii acesteia plus daune moratorii pentru plata cu intarziere. Florin Marius Ciuca avocat BursaTransport.comAcest site foloseste cookie. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul in privinta folosirii cookie-urilor.

Vezi mai multe detalii.