Adeverinta concediu/ Certificat de desfasurare a activitatii

Nu aveti salvata nicio adeverinta de concediu

Parte care se completeaza de catre intreprindere:


Subsemnatul(a):


declar ca conducatorul auto:


pentru perioada:


Confirmare

Subsemnatul, conducator auto, confirm ca nu am condus un vehicul care intra in domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau al AETR, in perioada indicata anterior


Jurnal activitate Germania (<3,5to)

Jurnalul zilnic de activitate este cerut de polita germana soferilor de vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mica de 3,5to, deci fara tahograf si fara obligativitatea respectarii timpilor de conducere.

Formular asistenta