Taxe de acces in principalele orase din Romania

BACAU

Limita tonaj

Se restricționează accesul autovehiculele cu masă maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone pentru rețeaua stradală din zona centrală, delimitată de străzile: Milcov, Ion Luca Caragiale, Vadul Bistriței, Mioriței, Gării, Constantin Ene, Alexei Tolstoi, Bucegi, Narcisa, Pasaj Letea cu excepția centrului (Calea Mărășești, Nicolae Bălcescu, Războieni) unde este interzis accesul transportatorilor de marfă;

*NOTĂ: Autovehiculele care traversează Podul Șerbănești a căror masă maxim autorizată este mai mare de 10 tone, dar nu depășește 30 tone, pentru transporturi aparținând agenților economici din municipiul Bacău a căror marfă transportată este perisabilă sau prezintă pericol imediat de degradare (păsări destinate abatorizării, flori, transport betoane) și pentru transporturi care se realizează pentru lucrări ale Primăriei municipiului Bacău, pe baza unui contract de achiziție. 

Interval orar

Pe tot parcursul zilei, exceptând intervalele 07:00 - 09:00 și 16:00 - 18:00

Tarife

 

Nr. Crt.Interval orarTaxa percepută (tarife 2021)Observații
17.00 – 9.00În acest interval orar circulația vechiculelor este interzisă
29.00 – 16.003,9 lei/to/zi
316.00 – 18.00În acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă
418.00 – 22.003,9 lei/to/zi
522.00 – 7.002,2 lei/to/zi
6Abonament lunar (30 zile)66 lei/toSe vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/2018
7Abonament anual (365 zile)595 lei/toSe vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/2018

Se regăsesc în HCL 305/2018, capitolul IX, art. 20: https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.305-din-31.08.2018.pdf


Modalitati plata

În contul Poliției Locale Bacău, prin virament bancar - https://www.politialocalabc.ro/permise/

Permisele de liberă trecere se eliberează pentru fiecare autovehicul, nefiid transmisibile. Pentru obținerea permisului de liberă trecere solicitantul-operator de transport va depune la sediul Primăriei municipiului Bacău o cerere în care se va specifica numărul de înmatriculare al autovehiculului, masa maximă total autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare, traseele pentru care se solicită și perioada în care va circula, conform anexei, însoțite de următoarele documente:

  • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului,

  • Copie certificat de înmatriculare autovehicul,

  • Dovada achitării taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere, taxă stabilită conform hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bacău de stabilire a taxelor locale.

 Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, iar pentru verificarea datelor înscrise va fi expus la vedere, pe parbrizul autovehiculului.

 


Hotarare

HCL 305/2018: https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.305-din-31.08.2018.pdf

Altele

Cerere tip eliberare permis liberă trecere: https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2017/03/cerere_lt-noua.rtf