Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

TULCEA

Limita tonaj

Accesul este restricționat pe raza municipiului Tulcea pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în lipsa unui permis de liberă trecere (abreviat L.T.).

Zona centrală este înțeleasă ca perimetrul format din străzile: strada Unirii, strada Babadag de la intersecția cu strada Buna Vestire până la intersecția cu strada Păcii, strada Isaccei de la intersecția cu strada Păcii până la intersecția cu strada Spitalului, strada Păcii, strada Mică, strada Slt. Gavrilov Corneliu intersecție cu I.L. Caragiale, strada Dobrogeanu-Gherea, strada Progresului, strada Victoriei, strada 1848, strada Mahmudiei intersecție cu strada Nicolae Bălcescu și strada Malcoci, strada Grigore Antipa. 


Prin excepție, traseele pe care se desfășoară circulația fără a achita permisul de liberă trecere sunt formate din străzile:

1) Strada Isaccei (E 87 – intrare în oraș dinspre Galați) – Șoseaua Barajului către strada Babadag – Breteaua Barajului – strada Babadag ieșire spre Constanța;

2) Strada Isaccei (E 87 – intrare în oraș dinspre Galați) – Șoseaua Barajului către strada Babadag – strada Viticulturii – strada Mahmudiei către Agighiol;

3) Strada Isaccei (E 87 – intrare în oraș dinspre Galați) – Șoseaua Barajului către strada Babadag – strada Viticulturii – strada Mahmudiei – strada Elizeului către Murighiol;

4) Strada Isaccei (E 87 – intrare în oraș dinspre Galați) – Șoseaua Barajului către strada Babadag – strada Viticulturii – strada Mahmudiei – strada Elizeului – strada Orizontului – strada Bacului – strada Prislav (dana trecere bac) – strada Grădinarilor – strada Mistrețului – strada Milcov – strada Timișoarei – fosta fabrică de pește TULCO;


Pentru autovehiculele cu MTMA de peste 25 tone se eliberează permis de liberă trecere pe zi, numai cu avizul societății AQUASERV S.A. Tulcea. Pentru autovehiculele agabaritice vor fi necesare acordul Poliției Rutiere și al societății AQUASERV S.A. Tulcea. Solicitarea permisului pentru transporturile agabaritice se va face cu indicarea punctului de destinație cu cel puțin 5 zile înainte de efectuarea transportului.


Interval orar

În zona centrală, autovehiculele pentru aprovizionare zilnică, pentru care a fost eliberat permisul de liberă trecere, pot avea acces după cum urmează:

1) Autovehiculele între 3,5 – 7,5 tone inclusiv – pe toată perioada zilei;

2) Autovehiculele între 7,5 – 12 tone inclusiv – între orele 18:00 – 07:00;

3) Autovehiculele peste 12 tone – între orele 22:00 – 06:00.


Tarife

Taxe valabile pentru anul 2023, conforme cu HCL 40/2023  

Masa totală maximă autorizată (MTMA)Valoare  tarif/ziValoare  tarif/lunăValoare  tarif/an
Peste 3,5 tone – maxim 7,5 tone20 lei240 lei1.500 lei
Peste  7,5 tone – maxim 12 tone45  lei450 lei2.100 lei
Peste 12 tone – maxim 40 tone75 lei750 lei4.700 lei
Peste 40 tone 95  lei950 lei5.450 lei
Autotractoare 15 lei200 lei1.400 lei


Modalitati plata

1) Prin intermediul aplicației mobile Tulcea Transport disponibilă în Google Play/App Store;

2) La casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea;

3) La casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea;

Acte necesare pentru eliberarea permisului de liberă trecere:

  1. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului pentru persoanele juridice;
  2. Certificatul de înmatriculare al/a autovehiculului/lelor din care să reiasă numărul de înmatriculare și masa totală maximă autorizată;
  3. Solicitare scrisă care să cuprindă motivul și durata pentru care se solicită permisul de liberă trecere: zilnic, lunar, anual, în cazul în care documentele sunt depuse la registratură. În acest caz, plata va fi făcută după introducerea documentelor în aplicația mobilă de către operatorul din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu/Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar Tulcea.

NOTĂ: După efectuarea plății din aplicația mobilă, un operator din cadrul Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar Tulcea se ocupă de validare în termen de 1 zi lucrătoare. Tariful se achită integral în avans.


Hotarare

HCL 40/28.02.2023


Altele

Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculului pe străzile din municipiul Tulcea. 

În cazul în care, autovehiculul pentru care a fost eliberat un permis de liberă trecere a fost avariat, scos din circulație, radiat etc., proprietarul poate solicita eliberarea unui nou permis pentru alt autovehicul din dotarea proprie, cu aceeași masă maximă autorizată. Eliberarea noului permis se face în baza unor documente justificative, fără plata unor tarife suplimentare.

Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă autorizată se calculează prin însumarea masei totale a autovehiculului cu masa totală a remorcii, excepție făcând situațiile în care legislația specifică aflată în vigoare prevede alte reglementări. 

Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, să fie conforme cel puțin cu standardul de emisii EURO V, cu suprastructuri închise sau prevăzute cu prelată.

După descărcarea și încărcarea mărfurilor, zona se lasă curată și se iau măsuri pentru a evita murdărirea străzilor. Transportatorul este direct răspunzător pentru stricăciunile și avariile produse carosabilului, trotuarelor, mediului ambiant, mobilierului urban ce aparține domeniului public și privat.  

 

Formular asistenta