Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

CLUJ-NAPOCA

Limita tonaj

Se restricționează accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în zona 0 (zona istorică a orașului) și 7,5 tone în restul municipiului (HCL 484/2011, art 2). 

În perimetrul delimitat de străzile: George Coșbuc, Clinicilor, Piața L. Blaga, Republicii, Avram Iancu, Milton Lehrer, Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Piața Avram Iancu, Constanța, Iașilor, Decebal, Cloșca, Horea, Dragalina, Pod Napoca, Spl. Independenței, numit în continuare și „zona 0”, pentru aprovizionarea cu mărfuri perisabile ori aprovizionarea societăților comerciale care dețin parcare proprie amenajată în afara domeniului public, se permite accesul autovehiculelor cu greutatea totală de până la 3,5 tone (inclusiv), între orele 07:00-21:00. Din „zona 0” fac parte și următoarele: Pod Traian, Emil Racoviță, Mecanicilor, Calea Turzii, tronsonul cuprins între Str. Observatorului și str. Milton Lehrer.

Limitele zonei 0 sunt reprezentate grafic în harta din următorul link.


Interval orar

Se permite aprovizionarea între orele 21:00-07:00. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 2,49 tone în zona 0 și de până la 7,49 tone în celelalte zone ale muncipiului pot efectua acțiuni de aprovizionare fără autorizații de liber acces între orele 21:00-07:00, cu respectarea regulilor de circulație în vigoare și pe baza autorizațiilor de liber acces între orele 07:00-21:00 (HCL 484/2011, art. 1 și 2).

În zona 0, pentru transportul materialelor de constrcuții este permis accesul autovehiculelor cu greutatea totală de până la 16 tone inclusiv, numai între orele 09:00-13:00 și 18:00-21:00, și numai în cazuri izolate de forță majoră se permite accesul autovehiculelor peste 16 tone, în aceleași intervale orare (HCL 484/2011, art. 3).


Tarife

 Tarife valabile pentru anul 2024 conforme cu HCL 484/2011


Zona 0Zona 0Restul orașuluiRestul orașului

Tarif acces noapteTarif acces ziTarif acces noapteTarif acces zi
Masa totală maximă autorizată (MTMA)(21:00 – 07:00)(07:00 – 21:00)(21:00 – 07:00)(07:00 – 21:00)
Pe ziPe lunăPe anPe ziPe lunăPe anPe ziPe lunăPe anPe ziPe lunăPe an
Între 2,5 to – 3,49 to88040016160800000000
Între 3,5 to – 7,49 to10100500202001000000000
Între 7,5 to – 11,99 to1313065026260130077035014140700
Între 12 to – 15,99 to1515075030300150077035014140700
Între 16 to – 21,99 to18180900363601800990500181801000
Între 22 to – 29,99 to20200100040400200011110550222201100
Între 30 to – 34,99 to23230115046460230012120600242401200
Peste 35 to25250-50500-14140-28280-

IMPORTANT: Autorizația NU da drept de circulație pentru zona "0" în intervalele orare 07:00-09:00 și 13:00-18:00, dacă greutatea maximă autorizată depășește 3.5 toneModalitati plata

1)  Plata online prin serviciul de emitere a autorizațiilor de liberă trecere

2)  Plata în stațiile de carburant


Hotarare

HCL Nr. 484/20.12.2011


Altele

Cerere pentru obținerea  autorizației de liberă trecere pentru autovehicule cu greutatea maximă peste 35 tone

Cerere autorizație liberă trecere


 

Formular asistenta