Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

BACAU

Limita tonaj

Se restricționează accesul autovehiculele cu masă maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone pentru rețeaua stradală din zona centrală, delimitată de străzile: Milcov, Ion Luca Caragiale, Vadul Bistriței, Mioriței, Gării, Constantin Ene, Alexei Tolstoi, Bucegi, Narcisa, Pasaj Letea cu excepția centrului (Calea Mărășești, Nicolae Bălcescu, Războieni) unde este interzis accesul transportatorilor de marfă;

*NOTĂ: Autovehiculele care traversează Podul Șerbănești a căror masă maxim autorizată este mai mare de 10 tone, dar nu depășește 30 tone, pentru transporturi aparținând agenților economici din municipiul Bacău a căror marfă transportată este perisabilă sau prezintă pericol imediat de degradare (păsări destinate abatorizării, flori, transport betoane) și pentru transporturi care se realizează pentru lucrări ale Primăriei municipiului Bacău, pe baza unui contract de achiziție. 

Interval orar

Pe tot parcursul zilei, exceptând intervalele 07:00 - 09:00 și 16:00 - 18:00

Tarife

Tarife valabile pentru anul 2024 stabilite prin HCL 539/27.12.2023

Nr. Crt.Interval orarTaxa percepută (tarife 2021)Observații
17:00 – 9:00În acest interval orar circulația vechiculelor este interzisă
29:00 – 16:005 lei/to/zi
316:00 – 18:00În acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă
418:00 – 22:005 lei/to/zi
522:00 – 07:003 lei/to/zi
6Abonament lunar (30 zile)81 lei/toSe vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 295/2021, modificată și completată prin HCL nr. 470/2021 și HCL nr. 167/2022
7Abonament anual (365 zile)730 lei/toSe vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 295/2021, modificată și completată prin HCL nr. 470/2021 și HCL nr. 167/2022


Modalitati plata

Începând cu data de 1 ianuarie 2022 achitarea taxei aferente permiselor de liberā trecere se achită cu anticipație:

1) în contul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU RO60TREZ06121070250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, Cod Fiscal 4278337

2) în numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, str. Vasile Alecsandri nr.6, municipiul Bacău, program 08:00 - 16:00 (de luni până joi) și 08:00 - 14:00 (vineri), tel. 0234/986 și 0754243306.


Hotarare

HCL 305/2018


Altele

Documente necesare pentru eliberarea permisului de liberă trecere:

1. Cerere (se obine in format electronic aici);

2. Certificatul de înmatriculare/înregistratre sau carte de identitate al autovehiculului pentru care se solicită accesul (copie);

3. Certificat de înregistrare emis de oficiul Registrului Comerțului al deținătorului vehiculului (copie);

4. Dovada achitării taxei aferente (copie)

Documentația prezentată mai sus se depune online prin intermediul platformei (portalului) SERVICII ELECTRONICE secțiunea POLIȚIA LOCALĀ - Eliberare Permis de Liberă Trecere sau la adresa: permiseliberatrecere@politialocalabc.ro. Pagina dedicată informațiilor despre procurarea permisului de liberă trecere în Bacău o puteți accesa aici

NOTĂ: Permisele de liberă trecere se eliberează pentru fiecare autovehicul, nefiid transmisibile. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, iar pentru verificarea datelor înscrise va fi expus la vedere, pe parbrizul autovehiculului.


 

Formular asistenta