Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

TIMISOARA

Limita tonaj

Este restricţionat accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de marfă şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în zona central a municipiul Timişoara. 

Zona restricționată poate fi vizualizată pe harta următoare - https://www.primariatm.ro/uploads/files/HARTA%20RESTRICTII%20CIRCULATIE%204.pdf

Începând cu anul 2014 vehiculele sau ansamblul de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care tranzitează Municipiul Timişoara pe următorul traseu: Str. Gheorghe Adam (de la intersecţie cu Calea Dorobanţilor) - Str. Avram Imbroane - Str. Aristide Demetriade - Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Amurgului şi retur, vor plăti o taxă de tranzit în valoare de 200 lei/tranzitare ● Ruta ocolitoare pe acest tronson este următoarea: Calea Dorobanţilor (de la intersecţia cu str. Ghe. Adam) - DN 6 km 550+060 - centura de nord - Calea Aradului (până la intersecţie cu str. Amurgului) şi retur.

Interval orar

Restricţionarea circulaţiei autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 t în zona centrală se face astfel (conform HCL 485/2006, art. 4):
a.    în intervalul orar 22:00 ÷ 06:00 accesul si circulatia acestora este liber;
b.    în intervalul orar 06:00 ÷ 22:00 accesul si circulatia acestora sunt permise numai în baza autorizațiilor, legitimațiilor, abonamentelor și avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. 


Tarife

Tarife valabile pentru anul 2024 stabilite prin HCL 579/19.12.2023

Masa maximă autorizată a autovehicului (MTMA)Tarif lei/zi (zonă străzi cu restricție de 5 t)Tarif lei/zi (zonă străzi cu restricție de 3,5 t)Tarif lei/lună (pentru ambele zone)
3,5 tone – 5 tone inclusivFără taxă601.200
5 tone – 7,5 tone inclusiv501002.000
7,5 tone – 12,5 tone inclusiv1002004.000
12,5 tone – 16 tone inclusiv1503006.000
16 tone – 22 tone inclusiv2004008.000
22 tone – 40 tone inclusiv25050010.000
Peste 40 tone 30060012.000

*NOTĂ: Se pot emite abonamente şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.

Modalitati plata

1) Ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX al Primăriei Municipiului Timișoara, cod fiscal 14756536 l

2) Plata în numerar la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, str. M. Eminescu, nr.2 B / Telefon: 0760680405 / E-mail: office@dfmt.ro 

3) Plata online folosind platforma Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara (DFMT) - https://plata.dfmt.ro/Plata/Main.aspx 

*NOTĂ: Dovada achitării taxei online se află la conducatorul auto și trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente: 1) Numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule; 2) Perioada pentru care a fost achitată taxa de tranzit.

Hotarare

HCL 485/2006, HCL 649/2022

Altele

Acte necesare pentru eliberarea autorizațiilor de circulație pentru zone cu resticție de tonaj pentru intervalul orar 6,00 – 22,00, sunt următoarele:

  • cerere tip(word/pdf)- DE MODIFICAT CEREREA
  • certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie)
  • dovada achitării în contul Municipiului Timișoara a contravalorii sumei necesare obținerii autorizației de circulație (chitanță sau ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX al Primăriei Municipiului Timișoara, cod fiscal 14756536 sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, str. M. Eminescu, nr.2)
  • autorizația de construire a beneficiarului
  • contractul prestator-beneficiar
  • copie C.I./B.I. pentru persoanele fizice sai copie C.U.I. pentru persoanele juridice, dacă solicitantul este riveran 

Pe lângă autorizația de circulație există și legitimația și abonamentul lunar

  • Legitimația este nenominală și se eliberează la cerere și după prezentarea dovezii achitării în contul Municipiului Timișoara a contravalorii sumei necesare obținerii autorizației de circulație (chitanță sau ordin de plată);
  • Eliberarea ABONAMENTULUI se face la cerere, în baza certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie) și a dovezii achitării în contul Municipiului Timișoara a contravalorii sumei necesare obținerii autorizației de circulație (chitanță sau ordin de plată).

 

Formular asistenta