Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

BRASOV

Limita tonaj

Este restricționat accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pentru străzile din Zona istorică (HCL 228 / 2018, art. 9 lit. a și lit. b). 

Delimitarea străzilor, plus alte informații, vă sunt oferite mai jos:

Zona istorică: Str. Republicii, M.Weiss, Sf. Ioan, M. Sadoveanu, Diaconu Coresi, Postăvarului, Politehnicii, P-ţa Sfatului, P-ţa Enescu. În această zonă, pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local,prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Zona centrală: 1. Străzile de acces dinspre b-dul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului ● 2. Zona delimitată de str.N.Iorga, I.Maniu, Al.I.Cuza, Bisericii Române şi Lungă. În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi până la o lună) şi pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de libera trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată pana la 42 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2 la prezenta hotarare. 

Pentru drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună) pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 26 tone (inclusiv), care transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2. Exceptie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.


Interval orar

            1. Program de zi:

a) între orele 06:00 – 08:00 pentru zona centrală, pentru aprovizionarea societăţilor comerciale care au magazine în această zonă

b) între orele 08:00 – 19:00 pentru zona centrală explicitată în Art.9, lit.”a” din Regulament, pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare

c) între orele 06:00 – 16:00 pentru zona istorică;

d) între orele 06:00 – 22:00 pentru celelalte străzi.

            2. Program de noapte: între orele 22:00 – 06:00

            3. Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis.

Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici precum şi de numărul de L.T.-uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei. În cazuri deosebite când orarul maxim admis este diminuat de Primăria Municipiului Braşov, tariful majorat, datorită tonajului, se calculează proporţional cu orarul aprobat.


Tarife

Tarife valabile pentru anul 2024 stabilite prin HCL 893/21.12.2023

 

Perioadă și programMasa totală maximă autorizată (MTMA)Valoare tarif
ANUAL program de noapteSub 3,5 tone2.209 lei
Peste 3,5 tone4.418 lei
ANUAL program de ziSub 3,5 tone3.313 lei
Peste 3,5 tone6.627 lei
LUNAR program de noapteSub 3,5 tone295 lei
Peste 3,5 tone553 lei
LUNAR program de ziSub 3,5 tone442 lei
Peste 3,5 tone835 lei
ZILNICSub 3,5 tone18 lei
Peste 3,5 tone38 lei
Pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 5 tone, până la 10 tone38 lei/zi
Pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone, până la 16 tone184 lei/zi
Pentru drumul Braşov – Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone25 lei/zi
Pentru celelalte străzi din municipiul Braşov pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj) tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 26 tone.25 lei/zi

NOTĂ: Pentru mijloacele auto care transportă produse alimentare perisabile şi posedă autorizaţii sanitar veterinare tarifele se reduc cu 50%


Modalitati plata

1)  Plata online prin intermediul portalului www.brasovcity.ro (tab-ul „Solicitări frecvente“), cât și prin aplicația de mobil My Brasovcity, disponibilă gratuit în magazinele de aplicații Android sau iOS. 

2)  Plata în numerar la ghișeul din cadrul Centrului de Informații pentru Cetățeni, adresa: Bulevardul Eroilor nr.8, la posturile 9 și 10

*NOTE: - Pentru eliberarea permisului de liberă trecere, solicitantul plăteşte o taxă stabilită prin HCL anual și completează o cerere tip.

- După depunerea tuturor documentelor solicitate, permisele zilnice se eliberează pe loc, iar pentru permisele lunare și anuale solicitantul primește un bon cu numărul de înregistrare al solicitării.

- Permisele de liberă trecere lunare, trimestriale, anuale se înregistrează cu 15 zile înainte de perioada de valabilitate solicitată.

- În cazul în care documentaţia este completă, se emite permisul de liberă trecere.


Hotarare

Regulament formulat inițial prin HCL nr. 243/2005 și completat prin HCL 228/2018


Altele

Acte necesare

  • Cerere în care să se specifice detaliat: - motivaţia solicitării; - durata pentru care solicită LT (anual, lunar, zilnic); - masa maximă autorizată autovehiculului; - traseele pentru care se solicită permisul de liberă trecere; - felul mărfurilor sau materialelor transportate; - programul (zi/noapte) pe care-l solicită
  • Copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
  • Copie Certificat de înmatriculare al societăţii comerciale
  • Documente doveditoare privind handicap neuromotor (dacă este cazul)
  • Documente doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehiculului (copie buletin identitate, extras de Carte Funciară)
  • Alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi ale solicitanţilor
  • Cerere tip eliberare permis liberă trecere

 

Formular asistenta