Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

TARGU MURES

Limita tonaj

Este restricționată circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi materiale precum şi a utilajelor care au masa totală maximă total autorizată mai mare de 3,5 tone pentru străzile din zona centrală și mai mare de 20 tone pentru restul municipiului.

Interval orar

Programul standard: 06:00 – 22:00 (programul de zi), respectiv 22:00 – 06:00 (programul de noapte).


Tarife

Tarife valabile pentru anul 2024 stabilite prin HCL 389/23.11.2023

Taxă autorizare trafic greu pe raza municipiului pe străzi cu restricții de tonaj (pentru autovehicule sau ansambluri de vehicule cu masa maximă autorizată mai mică de 20 de tone)76 lei/zi/vehicul
Taxă autorizare trafic greu pe raza municipiului pe străzi cu restricții de tonaj (pentru autovehicule sau ansambluri de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 20 de tone)140 lei/zi/vehicul
Taxă autorizare trafic greu pe raza municipiului pe străzi cu restricții de tonaj (pentru autovehicule sau ansambluri de vehicule agabaritice)1.910 lei/zi/vehiculModalitati plata

1) Plata în numerar, la casieria Serviciului Rutier din cadrul Administrației Domeniului Public / Adresa: Str. Kos Karoly nr. 1B, camera 39 / Program casierie: luni-joi 08:00 – 15:00 și vineri 08:00 – 13:00 / Tel. 0365.807.872 int.213 / Fax. 0365.807.873 

*NOTĂ: Solicitantul trebuie să se prezinte cu talonul auto la depunerea contravalorii autorizației

2) Plata prin virament bancar în contul RO17 TREZ 4762 1330 250X XXXX / Beneficiar: Primăria Municipiului Târgu Mureș / CUI: 4322823 / Cu specificatia: „Contravaloare autorizație liberă trecere”.

*NOTĂ: Se vor trimite pe email-ul Serviciului Rutier din cadrul Administrației Domeniului Public următoarele documente scanate:

- Dovada plății: ordinul de plată, vizat și ștampilat de banca emitentă;

- Informații de identificare: nume solicitant, localitatea sediului/domiciliului solicitantului; tipul autovehicului; numărul de înmatriculare; traseul pe care îl va parcurge autovehiculul; masa totală maximă autorizată a autovehiculului; copia după talon (sau Cartea de Identitate a Vehiculului – C.I.V. de la Registrul Auto Român – R.A.R. 

Altele

Cerere tip eliberare autorizație liberă trecere

 

Formular asistenta