Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

TARGOVISTE

Limita tonaj

Se interzice circulația fără autorizație pe străzile municipiului a autovehiculelor care transportă mărfuri și a utilajelor care depășesc masa totală maximă autorizată de 3,5 tone. Autovehiculele și utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pot circula fără autorizație, dar numai pe drumurile de centură.


Interval orar


Aprovizionarea cu mărfuri a societăților comerciale (magazine, supermarcheturi etc.), aflate în interiorul municipiului, se va face astfel: 

(1) În intervalul orar 06:00 – 22:00 sunt premise accesul și circulația pentru toate tipurile de autovehicule care transportă mărfuri de peste 3,5 tone numai pe bază de autorizație; 

(2) În intervalul orar 06:00 – 22:00 accesul și circulația autovehiculelor care transportă mărfuri sunt permise numai pentru cele care au masă maximă autorizată cuprinsă între 3,5 și 16 tone, inclusiv, și numai pe bază de autorizație.

(3) Autovehiculele care transportă mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone au restricție de acces și circulație în interiorul municipiului, în intervalul orar 06:00 – 22:00.

*ATENȚIE! Autovehiculele (ansamblurile de vehicule) care transportă mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone au restricție de acces și circulație în interiorul Municipiului Târgoviște în intervalele orare 12.00 – 22.00, în perioada aprilie-octombrie și 12.00 – 20.00, în perioada noiembrie-martie.


Tarife

Tarife valabile pentru anul 2024 stabilite prin HCL 211/25.05.2023


Tarif lei/ziTarif lei/lunăTarif lei/ziTarif lei/lună

pentru intervalul 12:00 - 22:00pentru intervalul 22:00 - 12:00
Între 3,5 – 7,5 tone6767667676
Între 7,5 – 16 tone2042.0271001.016
Pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 16 tone, în perioada aprilie-octombrie în intervalul 22:00 - 12:00 și în perioada noiembrie-martie în intervalul 20:00 - 12:00 (în rest nepermis)406 lei/zi/vehicul   sau   4.055 lei/lună/vehicul
Taxă documentație pentru înregistrare și autorizație15 lei/vehicul
Tacă reprezentare în fața Registrului Comerțului în vederea obținerii autorizării și înregistrării în Registrul Comerțului147 lei
Taxă întocmire acord de constituire pentru întreprindere familială119 lei
Notă: Se scutesc de la plata taxei mașinile și utilajele care transportă materiale de construcții în beneficiul unor persoane fizice, indiferent de intervalul orar. Autorizația de acces se va elibera fără achitarea taxelor, pe baza autorizației de construire. 

Modalitati plata

1) Plata în numerar la casieria Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Autorizații / Adresă: Str. Revoluției nr.2 / Telefon mobil: 0735888529 / Telefon fix: 0245611222 int. 315 Fax: 0245210670 

*NOTĂ: Această modalitate de plată se face în baza unei cereri de eliberare a autorizației și a unei copii la talonul autovehiculului.

2) Plata prin virament bancar în contul RO53TREZ27121360206XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste, cod fiscal 4279944 

3) Plata la stațiile de carburant OMV sau PECO de la intrarea în oraș, în baza talonului auto și a cărții de identitate. 

  • OMV Calea  București nr.106;
  • OMV Str. Petru Cercel FN (vis-a-vis de depozitul Regata).


Hotarare

HCL 408/28.10.2008 completată cu HCL nr. 305 /26.09.2013: http://www.pmtgv.ro/reg_transp.html

 

Formular asistenta