Taxe de acces in principalele orase din Romania - 01-02-2024

TARGU JIU

Limita tonaj

Este restricționat accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile de pe raza municipiului.

Interval orar

Programul standard: 06:00 – 22:00 (programul de zi), respectiv 22:00 – 06:00 (programul de noapte).

Tarife

Tarife valabile pentru anul 2024, stabilite prin HCL 626/20.12.2023

Masa maximă autorizată a autovehiculuiTarif în lei/vehicul

Pe ziPe săptămânăPe lunăPe an
Până la 10 tone812034051.351
Peste 10 tone812034052.025
Taxă eliberare duplicat permis de liberă trecere13 lei/duplicat

*NOTĂ: Documentul doveditor al achitării va cuprinde, după caz, numele și prenumele solicitantului, serie și număr carte de identitate sau în cazul agenților economici C.U.I. Taxa este aplicată de către Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu.

Modalitati plata

1) Plata online pe platforma https://www.taxelocale-targujiu.ro/ETAX/index.aspx 

2) Achiziționarea din stațiile de carburant Lukoil de la intrările în oraș.

3) Plata în numerar la ghișeu, însoțită de cerere de eliberare a permisului.

Solicitanții, în vederea eliberării permiser de liberă trecere (LT-urilor), cu excepțai celor cu valabilitate de o zi, vor prezenta următoarele documente:

  1. Copie xerox a certificatului de înmatriculare;
  2. Cererea în care să se specifice detaliile următoare: 
  • Motivația solicitării;
  • Durata pentru care solicită eliberarea de L.T. (anual, lunar, săptămânal);
  • Tonajul, felul autovehicului;
  • Zona și străzile pentru care solicită acces;
  • Tipul mărfurilor sau materialelor transportate;
  • Programul (zi/noapte) pe care-l solicită;

 

Formular asistenta