Taxe de acces in principalele orase din Romania

BRASOV

Limita tonaj

Este restricționat accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pentru străzile din Zona istorică (HCL 228 / 2018, art. 9 lit. a și lit. b). 

Delimitarea străzilor, plus alte informații, vă sunt oferite mai jos:

Zona istorică: Str. Republicii, M.Weiss, Sf. Ioan, M. Sadoveanu, Diaconu Coresi, Postăvarului, Politehnicii, P-ţa Sfatului, P-ţa Enescu. În această zonă, pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local,prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Zona centrală: 1. Străzile de acces dinspre b-dul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului ● 2. Zona delimitată de str.N.Iorga, I.Maniu, Al.I.Cuza, Bisericii Române şi Lungă. În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi până la o lună) şi pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de libera trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată pana la 42 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2 la prezenta hotarare. 

Pentru drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună) pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 26 tone (inclusiv), care transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2. Exceptie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.


Interval orar

            1. Program de zi:

a) între orele 06:00 – 08:00 pentru zona centrală, pentru aprovizionarea societăţilor comerciale care au magazine în această zonă

b) între orele 08:00 – 19:00 pentru zona centrală explicitată în Art.9, lit.”a” din Regulament, pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare

c) între orele 06:00 – 16:00 pentru zona istorică;

d) între orele 06:00 – 22:00 pentru celelalte străzi.

            2. Program de noapte: între orele 22:00 – 06:00

            3. Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis.

Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici precum şi de numărul de L.T.-uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei. În cazuri deosebite când orarul maxim admis este diminuat de Primăria Municipiului Braşov, tariful majorat, datorită tonajului, se calculează proporţional cu orarul aprobat.


Tarife

Valabilitate Permis Liberă Trecere (LT)

MTMA

Valoare tarif

Pentru o zi

Sub 3,5 tone

15 lei

Peste 3,5 tone

30 lei

Pentru o lună – program de zi

Sub 3,5 tone

360 lei

Peste 3,5 tone

680 lei

Pentru o lună – program de noapte

Sub 3,5 tone

240 lei

Peste 3,5 tone

450 lei

Pentru un an – program de zi

Sub 3,5 tone

2700 lei

Peste 3,5 tone

5400 lei

Pentru un an – program de noapte

Sub 3,5 tone

1800 lei

Peste 3,5 tone

3600 lei

Tarife stabilite prin HCL 228/2018


Modalitati plata

1)  Plata online prin intermediul portalului www.brasovcity.ro (tab-ul „Solicitări frecvente“), cât și prin aplicația de mobil My Brasovcity, disponibilă gratuit în magazinele de aplicații Android sau iOS. https://extranet.brasovcity.ro/Utilizatori/ContNouCetatean.aspx

2)  Plata în numerar la ghișeul din cadrul Centrului de Informații pentru Cetățeni, adresa: Bulevardul Eroilor nr.8, la posturile 9 și 10

*NOTE: - Pentru eliberarea permisului de liberă trecere, solicitantul plăteşte o taxă stabilită prin HCL anual și completează o cerere tip.

- După depunerea tuturor documentelor solicitate, permisele zilnice se eliberează pe loc, iar pentru permisele lunare și anuale solicitantul primește un bon cu numărul de înregistrare al solicitării.

- Permisele de liberă trecere lunare, trimestriale, anuale se înregistrează cu 15 zile înainte de perioada de valabilitate solicitată.

- În cazul în care documentaţia este completă, se emite permisul de liberă trecere.


Hotarare

Regulament formulat inițial prin HCL nr. 243 / 2005 și completat prin HCL 228 / 2018: https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=228&an=2018