Taxe de acces in principalele orase din Romania

PLOIESTI

Limita tonaj

Este restricționată circulaţia autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone toată raza municipiului, existând diferite zone de acces (HCL 131/2011). 

● ZONA A este delimitată de străzile: Str. Gh. Lazăr – Str. Nicolae Bălcescu – Str. Neagoe Basarab – Str. Gheorghe Doja – Str. Văleni – Str. Carpați – Str. Vasile Lupu – Str. Trei Ierarhi – Str. Ghe. Gr. Cantacuzino – Str. Tache Ionescu – Piața Victoriei. Străzile ce delimitrează zona nu sunt supuse restricției de circulație. Din Zona A fac parte și Bulevardul Independenței (integral), Bulevardul Republicii de la intersecție cu Șoseaua Nordului până la intersecția cu Piața Victoriei și Str. Gheorghe Doja de la intersecția cu Bd. Republicii până la intersecția cu Str. Transilvaniei.


Interval orar

În intervalul orar 06:00 – 22:00, circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone este permisă numai în baza unei autorizații de acces, obținută în prealabil.

În intervalul orar 06:00 – 22:00, circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone se va putea face pe orice traseu, cu respectarea obligatorie a condiției de a nu se parcurge ZONA A. 

Între orele 06:00 şi 22:00 accesul este gratuit. Totuși, indiferent de intervalul orar, tranzitarea centrului municipiului prin Zona A este interzisă. Staţionarea şi gararea pe spaţiul public a autovehiculelor cu MTMA peste 3,5 tone este de asemenea interzisă. Circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone se poate face în ZONA B pe toată durata zilei, fără a fi necesară deținerea autorizației de acces. Circulația în intervalul orar 06:00 – 22:00 pe alte străzi decât cele nominalizate este permisă numai în baza unei autorizații de acces, obținută în prealabil. 


Tarife

Tarife eliberare autorizație (lei)

Autorizație

pentru 1 zi

Autorizație 

pentru 15 zile

Autorizație 

pentru 1 lună

Autorizație 

pentru 2 luni

Autorizație 

pentru 3 luni

Autorizație 

pentru 1 an

Autovehicule transport marfă cu MTMA între 3,5 și 7,5 tone

500 lei

5.000 lei

 10.000 lei

15.000 lei

40.000 lei

80.000 lei

Autovehicule transport marfă cu MTMA peste 7,5 tone

1.000 lei

10.000 lei

20.000 lei

30.000 lei

80.000 lei

160.000 lei

Tarife sunt conforme cu HCL 131/2011, anexa 3

*NOTĂ: Pentru autovehiculele transport marfă cu MTMA mai mică de 3,5 tone nu este necesară autorizația de acces, la fel și pentru autovehiculele de transport persoane menționate în licența de traseu deținută. 


Modalitati plata

1) Plata în numerar la ghișeu, la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești / Adresa: Bdul. Independentei, nr. 16 / Site: http://www.spfl.ro / Email: finantelocale@spfl.ro / Tel: 0344 801 051 / 0344 801 052 /0344 801 053 /0344 801 054 /0344 801 055 /0344 801 056 /0344 801 057 /0344 801 058 / Fax: 0244 546 711

Punct de lucru Șoseaua Vestului nr. 19 / Tel: 0244 291 049 / Fax: 0244 582 919

Casierie Basarabilor / Tel: 0244 384312

Hotarare

HCL 131/2011: http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2011/07_(27_aprilie_2011)/131_27.04.2011_reglementare_circulatie.pdf completată cu 445/2011: http://www.ploiesti.ro/Proiecte%20hotarari/2011/HCL%20131%202011.pdf 


 

Formular asistenta