Taxe de acces in principalele orase din Romania

SUCEAVA

Limita tonaj

Este restricționată circulaţia autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe raza întregului municipiu.

Interval orar

Pentru unitățile comerciale aflate în zone cu regim de restricție a căror aprovizionare se face cu autovehicule transport marfă care depășesc masa maximă admisă de 3,5 tone, aprovizionarea se va face numai între orele 06:00 – 07:00 și 18:00 – 22:00 (HCL 300/2018, art. 8, alin 2).


Tarife


MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂLei/zi/vehiculLei/lună/vehicul
Între 3,5 – 7,5 tone inclusiv30300
Între 7,5 – 16 tone inclusiv40400
Între 16 – 26 tone inclusiv60600
Între 26 – 40 tone inclusiv80800
Peste 40 tone1001000

Tarife valabile pentru anul 2021 stabilite prin HCL 270/2020, anexa 1, capitolul IX, litera J, pag. 15

Modalitati plata

1) Plata în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Adresa: Bulevardul 1 Mai nr. 5A, cod poștal 720224 / E-mail: primsv@primariasv.ro / Telefon: +40 230 212696.

2) Plata prin virament bancar în contul Trezoreriei Municipiului Suceava, cod IBAN: RO80TREZ59121070250XXXXX, CUI: 4244792

3) Plata online prin intermediul site-ului www.ghișeul.ro 

Prima plată va fi însoțită de următoarele documente: 

- certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (copie xerox) pentru persoanele juridice;
- solicitare scrisă eliberare AST care să cuprindă și durata pentru care se solicita AST-ul: zilnic, lunar, anual (a se vedea rubrica „Alte informații);
- copie după certificatul de înmatriculare al/a autovehiculului/lelor din care să reiasă numărul de înmatriculare și masa totală maximă autorizată;
- copie după documentul de plată ce atestă plata taxei pentru eliberarea AST pentru perioada solicitata (plata la casieria Primăriei sau O.P. în contul Trezoreriei Municipiului Suceava).

Hotarare

HCL 300/2018

Altele

Cerere tipizată eliberare Autorizație Liberă Trecere (AST)