Taxe de acces in principalele orase din Romania

TARGU JIU

Limita tonaj

Este restricționat accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile de pe raza municipiului.

Interval orar

Programul standard: 06:00 – 22:00 (programul de zi), respectiv 22:00 – 06:00 (programul de noapte).

Tarife

Masa maximă autorizată a autovehicului

Durată


Pe zi

Pe lună

Pe an

Până la 10 tone

60 lei

300 lei

1000 lei

Peste 10 tone

60 lei

300 lei

1500 lei

Tarif pentru 1 săptămână

150 lei

Taxă eliberare duplicat

10 lei

Stabilite conform HCL 426/2015, anexa nr. 8, art. 7: http://targujiu.ro/portal/gorj/tgjiu/2015/Hotarari.nsf/3A9B10CC9EC2A60FC2257EF90047F19D/$FILE/ANEXA%208%20LA%20HCL%20462.pdf

*NOTĂ: Documentul doveditor al achitării va cuprinde, după caz, numele și prenumele solicitantului, serie și număr carte de identitate sau în cazul agenților economici C.U.I.


Modalitati plata

1) Plata online pe platforma https://www.taxelocale-targujiu.ro/ETAX/index.aspx 

2) Plata în numerar la ghișeu, însoțită de cerere de eliberare a permisului.

Solicitanții, în vederea eliberării permiser de liberă trecere (LT-urilor), cu excepțai celor cu valabilitate de o zi, vor prezenta următoarele documente:

  1. Copie xerox a certificatului de înmatriculare;
  2. Cererea în care să se specifice detaliile următoare: 
  • Motivația solicitării;
  • Durata pentru care solicită eliberarea de L.T. (anual, lunar, săptămânal);
  • Tonajul, felul autovehicului;
  • Zona și străzile pentru care solicită acces;
  • Tipul mărfurilor sau materialelor transportate;
  • Programul (zi/noapte) pe care-l solicită;