Taxe de acces in principalele orase din Romania

TULCEA

Limita tonaj

Accesul este restricționat pe raza municipiului Tulcea pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în lipsa unui permis de liberă trecere (abreviat L.T.).

Pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 25 tone, se eliberează LT-uri/zi numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. Pe faleza Dunării este permisă libera trecere în scop de aprovizionare, în baza unor LT-uri/zi, numai între orele 06-16, pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone. Libera trecere a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este permisă pe faleza Dunării pentru intervenții la nace, numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea și în prezența reprezentanțului acesteia, în baza unor LT-uri/zi (Conform HCL 206/2017, art. 6 și 7).

În cazul societăților comerciale care au mai multe autovehicule cu aceeași masă maximă autorizată, de peste 3,5 tone, se pot elibera max. 5 LT-uri pe numele societății, fără a fi specificat numărul de înmatriculare al autovehiculului. Autovehiculele acestor societăți pot circula pe străzile din municipiul Tulcea având asupra lor aceste LT-uri, în original (Conform HCL 206/2017, art. 8).

Pentru autovehiculele agabaritice vor fi necesare acordul Poliției Rutiere și S.C. AQUASERV S.A. Solicitarea permisului de liberă trecere este posibilă numai prin indicarea punctului de destinație cu cel puțin 5 zile înainte. Se va înscrie pe permisul de liberă trecere mențiunea „transport agabaritic”. Înălțimea maximă admisă pentru transportul agabaritic pe raza Muncipiului Tulcea este de 3,5 m. Întreaga responsabilitate pentru efectuarea transportului agabaritic în condiții de siguranță revine transportatorului iar eventualele intervenții ale traseului (demontări, montări, borduri, indicatoare, garduri, scuaruri etc.) cad în sarcina transportatorului (Conform HCL 206/2017, art. 10).


Interval orar

În zona central, autovehiculele pentru aprovizionare zilnică, pentru care a fost eliberat permisul de liberă trecere pot avea acces după cum urmează (conform cu HCL 267/2017 cap. 1 art. 1 lit. b):

1) autovehicule între 3,5 – 7,5 tone inclusiv – pe toată perioada zilei

2) autovehicule între 7,5 – 16 tone inclusiv – între orele 18.00 – 07.00

3) autovehicule între 16 – 25 tone inclusiv – între orele 22.00 – 06.00


Tarife

Masa totală maximă autorizată (MTMA)

Valoare tarif/zi

Valoare tarif/lună

Valoare tarif/an

Peste 3,5 tone – maxim 7,5 tone

12 lei

240 lei

1920 lei

Peste 7,5 tone – maxim 16 tone

45 lei

900 lei

7200 lei

Peste 16 tone – maxim 25 tone

75 lei

1500 lei

12000 lei

Peste 25 tone 

95 lei

1900 lei

15200 lei

Autotractoare 

10 lei

200 lei

1600 lei

Acces faleză autoturism

30 lei

Nu se eliberează

Nu se eliberează

Acces faleză camioane 

100 lei

Nu se eliberează

Nu se eliberează

Conforme cu anexa nr. 2 la HCL 206/2017


Modalitati plata

1)  Plata online fără autentificare prin www.ghișeul.ro 

2)  Plata în numerar la ghișeul Direcției Întreținere și Administrarea Patrimoniului Tulcea / Adresa postală: Strada Păcii nr. 20, Tulcea , Cod postal: 820033 , Romania , Punct de contact: Lopataru Constanta, Tel. +40 240516250 , Email: contabilitate@diaptulcea.ro, Fax: +40 240516250  / Programul de funcţionare este de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00.

3) Plata prin virament bancar în contul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea (D.I.A.P. Tulcea) - RO94TREZ6415006XXX000140, Trezoreria Tulcea.

Hotarare

HCL 206/2017: https://www.primariatulcea.ro/files/legislatie/hcl/2017/206.pdf și https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Monitorul%20Oficial/Nr.12%20-%20Decembrie%202017.pdf